OTÁZKA TÝDNE:
V květnu jsem složil maturitu a úspěšně zvládl přijímací řízení na vysokou školu. Zápis je počátkem září, a do té doby budu přes prázdniny pracovat. Jak je to s mým zdravotním pojištěním? Vyplývá mi z dané situace nějaká povinnost?

ODPOVĚĎ:
Jestliže student složil v květnu maturitní zkoušku a studentem vysoké školy bude od září téhož roku (tj. v nejbližším možném termínu), považuje se podle zákona celá doba od ukončení střední školy do dne zápisu na vysokou školu za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Patří tedy i v tomto období mezi tzv. nezaopatřené děti, za které pojistné platí stát.

Pokud v této době navíc vykonává zaměstnání, zakládající účast na nemocenském pojištění, je za něho plátcem pojistného (kromě státu) zároveň i příslušný zaměstnavatel. Ten plní oznamovací povinnost o začátku a ukončení zaměstnání, a zároveň odvádí z příjmů ze zaměstnání zákonem stanovené pojistné.

Pokud pojištěnec vykonává samostatnou výdělečnou činnost, platí pojistné jak stát, tak i on sám jako OSVČ. Oznamovací povinnost o začátku a ukončení samostatné výdělečné činnosti i povinnost platby pojistného z této činnosti je přímo na pojištěnci.

Pojištěnec VZP - student by si měl v příslušné škole zjistit, zda za něho pojišťovně oznámila ukončení studia na střední škole, příp. zahájení studia na vysoké škole. Pokud ne (školy nemají vůči VZP oznamovací povinnost, většina škol provádí oznámení po dohodě), měl by student tyto skutečnosti oznámit VZP sám (příp. jeho zákonný zástupce).


Jana Víšková
tisková mluvčí VZP ČR

Reklama