Tak tu máme, milé ženy-in, poněkud nepřekvapivé vyhlášení výsledků víkendové soutěže. Tak se nejprve ještě jednou podíváme na správné odpovědi (většina z Vás je naneštěstí už viděla v sobotu pod diskusí). Nejde samozřejmě o doslovné znění, v podstatě šlo jen o to, aby se z Vaší odpovědi dalo identifikovat, o jakého Klementa či Klimenta šlo :).

Snažil se sblížit řeckou filosofii s křesťanstvím. Ve svém díle se zabývá mimo jiné křesťanskou etikou. Božský Logos podle něj spojuje spravedlnost s láskou a vede tak lidstvo k poznání Boha - Klement Alexandrijský (vl. jménem Titus Flavius Clemens) - nar. asi 150, zemřel asi 211–216.

Žák Metodějův, původem Slovan, vychovaný a vzdělaný v byzantské škole - svatý Kliment Ohridský - nar. asi 830 až 40, zemřel 27. července 916.

Byl učitelem Karla IV. při jeho výchově ve Francii a posléze povýšil pražské biskupství na arcibiskupství - papež Klement VI. (vl. jménem Pierre de Rosieres) - 1291–6. prosince 1352.

Jeho předchůdce na papežském stolci nesl stejné jméno, jen jinou číslici. Zemřel v 17. století a pocházel z Itálie - papež Klement X. (vl. jménem Emilio Altieri) - 14. července 1590–22. července 1676.

Syn saského kurfiřta a polského krále Friedricha Augusta III. (v saském číslování II.) byl arcibiskupem trevírským a biskupem agsburgským - arcibiskup Klement Václav, vévoda saský (Clemens Wenzeslaus von Sachsen) - 28. 9. 1739–27. 7. 1812.

A teď už jdeme na vyhlášení vítězek. Jak jsem slíbila, první dvě jsem vylosovala z těch, které stihly odpovědět do sobotního rána.

Antiperspirant Radox vitamin & care a 1000 bodů do VVS obdrží Inez1.

500 bodů do VVS získává standa1.

A teď už jedna vylosovaná z těch, které odpověděly později – 500 bodů do VVS od nás dostane hraluc.

Vítězkám gratuluji a všem děkuji za trpělivost... Příště už diskusi zkrátka nepovolíme.

Reklama