Johanka z Arku. Dívka, která se ve svých 16 letech stala hrdinkou a ochránkyní Francie, se narodila v malé vesničce Domrémy. Dětství prožívala běžně jako každá vesnická dívka, ale od svých 12 let začala slýchat hlasy. Říkala, že to k ní mluví andělé. Ti ji ve vizích žádali, aby odjela do Vaucouleurs, kde dostane doprovod, aby se mohla vydat do Chinonu, za dauphinem Karlem. Její úkol byl totiž uvolnit cestu do Remeše, kde by měl být v katedrále dauphin korunován na krále Francie. Ona tak skutečně ve svých 16 letech učinila a přijela za Karlem i se zprávou od Boha, že on je skutečný dědic trůnu. Byly totiž pochybnosti o tom, zda je synem Karla VI. Šíleného.

Johance se pak povedlo osvobodit Orléans, zvítězit u Patay a probojovat cestu až do Remeše. Vše, co králi slíbila, dodržela. Francouzská armáda, která do té doby jen prohrávala a byla ráda, že udrží své pozice, najednou v čele s lotrinskou pannou vyhrávala jednu bitvu za druhou. Když však už byl Karel králem, zapomněl na tu, která mu pomohla, a nepodpořil vojska Johanky, když se snažili získat i Paříž. Byl to její poslední úkol. Bohužel, zůstal nesplněn. U Paříže Johanku zajali a odvezli ji do Rouenu, kde byla mučena a vyslýchána církví jako čarodějnice a kacířka.

V té době se církvi povedlo vše, a tak nevinná dívka stanula 30. května 1431 na hranici. Říká se, že popel spálil vše až na její srdce. V dalších letech se francouzskému králi povedlo získat vládu nad celou Francií zpět. Možná z důvodů výčitek svědomí obnovil proces s Johankou a prohlásil ji za oběť justičního omylu. Církev ji pak roku 1909 prohlásila za blahoslavenou a v roce 1920 za svatou. Je zajímavé, jak si církev dělá své svaté. Nejprve si je zabije mučednickou smrtí, aby je pak mohla zase očistit a povýšit v očích lidu.

Ale už dost historie a dějin. Vás určitě spíše zajímá, kdo vyhrál včerejší soutěž. Asi to bylo opravdu moc jednoduché, protože se nenašla jedna špatná odpověď. Jak jistě víte, vybrána však mohla být jen jedna, a tou se stala Siera. Velmi jí gratuluji a doufám, že jednoduchost včerejšího kola vás neodradila a budete soutěžit i příště.

Znáte historii Johanky z Arku? Myslíte si, že k ní skutečně mluvili andělé, nebo to byla jen bláznivá holka? A co říkáte na proces, který byl s Johankou učiněn? Znáte nějaké historky, které kromě faktů o Johance kolují?

 

Reklama