Z mého pohledu a pocitu je nyní chaos a podivno všudypřítomné. Jako by se špína a boj o moc valily ze všech stran… I v noci nejtemnější pamatuj na slunce, říkávala Květa Fialová. A tak se snažím, seč mohu…

Jednou z věcí, která mě v tom všem politickém temnu nenechala chladnou, byla informace o nejmenovaném kandidátovi na nového prezidenta, a to, že patří k členům tajemného a všemocného spolku iluminátů. Tajné spolky mě vždy neskutečně lákaly, ne že bych měla chuť do jakéhokoliv vstoupit (možná tak do tajného spolku lesních zvířat a stromů. Ovšem i tak je to zvláštní dobrodružství, objevovat taková tajemství. Snažila jsem se o Iluminátech dozvědět na internetu, ale je pravdou, že zde naleznete takové děsivé informace, že se vám doslova obrátí žaludek a pár dní nemůžete klidně spát.
5a6b210c55a82obrazek.png

Ilumináti podle wikipedie (samotný název této historicky významné skupiny pochází z latinského illuminatio – osvícení) je označení pro mnoho spolků, dávných, současných, skutečných i fiktivních.

5a6b214054903obrazek.pngZakladatelem iluminátů byl Adam Weishaupt, a samotný vznik společenstva je datován od 14. století Bratry svobodného ducha. Ve století 15. pak byl tento název přejat dalšími nadšenci, kteří tvrdili, že prozření nepřichází prostřednictvím komunikace s autoritativním či tajným zdrojem, ale prostřednictvím člověka samotného jako výsledek povzneseného vědomí, tedy osvícení.

Adam Weishaupt byl podle historických pramenů f5a6b22681a363obrazek.pngilozof a církevní advokát. Sám sebe vnímal jako protipól vůči dominanci bavorských jezuitů a intelektuálních alternativních učenců zednářských a rosenkruciánských lóží.

V roce 1784 byli ilumináti vládcem Karlem II. Teodorem zakázáni jakožto i všechny ostatní spolky, zřejmě se tehdejšímu panovníkovi zdáli příliš velkou hrozbou. 
Z obecné historie se můžeme dozvědět, že mnoho protivníků iluminátům připisovalo vinu za veškeré katastrofy své doby. Tento tajný spolek měl a i v současnosti se o něm tvrdí, že jeho členové chtějí ovládnout celý svět pomocí teroru a strachu.

V době, kdy byli ilumináti v Bavorsku postaveni mimo zákon, zakázala katolická církev svým ovečkám pod trestem vyhoštění ze svých řad vstupování do zednářských lóží. Toto rozhodnutí bylo všeobecné, jelikož církev byla pevně přesvědčena, že mnoho lóží bylo ilumináty protkáno jako orientální koberec červenou nití, ovšem nebyla schopna zjistit, které lóže to byly. A tak bylo nutné je zakázat preventivně všechny. Kardinál Ratzinger (později papež Benedikt XVI.) prohlásil v dokumentu při svaté kongregaci pro nauku víry z 26. listopadu 1983, že negativní postoj církve vůči zednářským spolkům nadále trvá, protože jejich principy byly vždy považovány za neslučitelné s naukou církve, jelikož členství v nich zůstává  zakázáno. Věřící, který se hlásí k zednářskému spolku (který je infiltrován ilumináty), se dopouští smrtelného hříchu a nedostane se mu svatého přijímání.

I poté, co jsem si o spolku iluminátů přečetla nějaké informace, pro mě tato skupinka zůstává záhadou. Je pravdou, že znak iluminátů se nachází na jedné dolarové americké bankovce - což je podle mě podivné, ale to, že jsou takovým problémem pro katolickou církev, mé pohanské duši přijde naopak jako polehčující okolnost.

Ilumináti pro mě asi budou bydlet v šuplíku - základní myšlenka je zřejmě dobrá a dál záleží na lidech… Pravdou ale zůstává, že do dějin historie lidstva budou patřit navždy.
5a6b2324bf31dobrazek.png

Pokračujte ve čtení třeba zde:

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Reklama