„Kdo jinému jámu kopá, je Ukrajinec,“ modifikovala staré přísloví mladá generace. A „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až někoho napadne dojít pro pivo“. Přísloví jsou zkrátka neustále živá. Ta původní přitom leckdy neztrácejí na platnosti.

Tak například právě ta jáma - ta se mi jednou neuvěřitelně osvědčila - tedy v původní verzi. To jsem byla ještě studentkou gymnázia a ve vstupu do budovy jsme měli masivní „lítačky“ s jakýmisi kovovými madly. A jednoho dne, vstupujíc do budovy, jsem zahlédla jistou velmi neoblíbenou profesorku kráčet po schodech. „Kéž by ses přerazila, krávo,“ pomyslela jsem si. A v tu chvíli mi na nose přistály někým puštěné lítačky, kterých jsem si, nenávistně civíc na paní profesorku, jaksi nevšimla. „Špatná karma,“ jak by řekl jeden můj známý. „Takže se budeš muset koupat ve studené vodě,“ dodal by vzápětí.

S příslovími je to vůbec zajímavé - neustále probouzí lidovou tvořivost. Tak například oblíbené „Jak se do lesa volá" znám dokonce v několika modifikacích. Například „Jak se do lesa volá, vyleze myslivec." V poslední době je ovšem především v krajích příhraničních, borůvkami proslulých, známější verze: „Jak se do lesa volá, polsky se z něj ozývá.“

Populární jsou také různé pokusy převést přísloví do vědeckého jazyka. Tak například: „Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě, potom vzdálenost bodů B a C se limitně blíží k nule,“ znamená prosté: „Jablko nepadá daleko od stromu.“

Sama přísloví jsou přitom tradiční formou lidového předávání moudrosti - ostatně hojně se s nimi setkáme i v Bibli a při čtení některých z nich až zamrazí nad trvalou platností. Tak například „Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš,“ je v některých případech až neskutečně pravdivé.

Někdy se ovšem setkáme s tvrzením, že přísloví jsou nepravdivá - že koláče mohou být i bez práce, že kdo se směje naposled, moc si život neužije a že ranní ptáče sice dál doskáče, ale taky dřív chcípne. Nebo že raní ptáče bez lahváče moc daleko nedoskáče.

 

 

 

Co si o příslovích myslíte Vy, ženy-in?
Platí ve Vašem životě nějaká přísloví?
Nebo spíš Murphyho zákony? A jaké?
Znáte nějaké moderní modifikace starých přísloví?
Která přísloví na Vás vyloženě „sedí“?
Zažila jste nějakou situaci, kdy se prokázala platnost přísloví?

Podělte se s námi o své zážitky a o oblíbená přísloví na redakce@zena-in.cz a nejlepší příspěvek odměním!

Reklama