Ještě posílám k dnešnímu tématu převzatý článek - kdo je dula:

„Dula" je starý řecký název, který se dnes používá pro speciálně vyškolenou ženu, jež poskytuje především psychickou (ale i fyzickou) oporu rodící matce a přispívá k dobrému startu celé nové rodiny.

Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Klade si za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nesupluje ani nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny.
Jaké služby dula nabízí?

    * psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
    * doporučení týkající se životosprávy v těhotenství
    * spolupráci na přípravě porodního plánu
    * nepřetržitý doprovod během porodu
    * masáže, pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu
    * usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky
    * informace potřebné pro informovaná rozhodnutí ženy, např. i v případě nutnosti lékařského zásahu
    * podporu pro partnera a rodinu
    * informace a podporu při zahájení kojení
    * podporu nové rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
    * drobnou pomoc v domácnosti
Dula je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu v domácnosti (za samozřejmé asistence porodní asistentky nebo lékaře).

V čem spočívá přínos duly pro rodičku a její rodinu?

Dula uznává porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, ve svém důsledku ovlivňuje celou společnost. Chápe fyziologii porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Dula zná rodičku i její přání a představy týkající se porodu. Pečuje o ženu, která si to přeje, po celou dobu porodu a určitý čas po narození dítěte. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.
Přítomnost duly u porodu prokazatelně pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací.

xjannickax


Díky za článek, i když by určitě bylo ještě zajímavější přečíst si osobní svědectví někoho, kdo buď jako dula pracuje, nebo její pomoci někdy sám využil. V našich podmínkách asi tuhle funkci" nejčastěji supluje zkušenější kamarádka nebo příbuzná. Opravdových dul u nás asi není mnoho, ne?