Pták kiwi je symbolem Nového Zélandu i jeho lidu. Stále však i mezi odborníky, kteří sledují jeho způsob života, je stále mnoho otázek o tom, jak tento pták vlastně žije. Jaký je to pták? Plachý? Samotářský? Je rychlým běžcem? Jisté je jen to, že je to zázrak přírody.

Před příchodem lidí na Nový Zéland obýval téměř celé jeho území. Jeho noční volání bývalo slyšet v lesích a horských údolích. Ale od té doby, co se v lesích začali prohánět predátoři a lidé úspěšně zničili na mnoha místech jejich přirozené prostředí, je v lesích hrobové ticho. Kiwi se stal vzácným exemplářem, který je k vidění už jen v zajetí, což jsou lidmi uměle zřízené příbytky pro tohoto úžasného ptáka. Jejich populace tak rapidně klesla, že se snaha o jejich záchranu stala národním zájmem.

Příběh jednoho takového úžasného ptáka kiwi můžete vidět v dnešním videu.

Reklama