Současná uspěchaná doba nic neusnadní. Seznámíme vás s technikou, která podává pomocnou ruku k řešení mnoha problémů. Jde-li využít účinnou a neinvazivní metodu, jako mnozí jí dám přednost.

EFT - Emotional freedom techniques znamená volným překladem techniku emoční svobody. Pracuje v souladu s názvem a poskytuje osvobození od negativních emocí. Odborníci ji vyvinuli k renovaci psychoterapie, takže má lékařské schválení. Ačkoli je postup techniky nekonveční, slaví úspěchy po celém světě. Při aplikaci EFT se zjistilo podstatné zlepšení různých tělesných potíží, neboť téměř 85 % onemocnění vzniká ze stresů, depresí, strachů, obav, posttraumatických a jiných nevyřešených záležitostí. Prožijeme-li zlé zážitky, mnohdy nám naruší energii a výsledkem jsou negativní pocity. Úleva od nich může dovést až k úplnému uzdravení.

Gary Craig vyšel z metody renomovaného psychologa Rogera Callahana a poukázal na přímé spojení emočních problémů s energetickým systémem lidského těla. Psychiatr John Diamond jako jeden z prvních potvrdil pravdivost energetického proudění. Přeskakující jiskru z prstu ruky jsme zažili všichni, a pokud bychom neměli energetickou podstatu, nic by nejiskřilo. Málokdo si tento fakt uvědomí, ověřením je i elektroencefalograf nebo elektrokardiograf. Energetický systém je nám vlastní a dokonce nezbytný pro zachování zdraví, čehož též využívá akupunktura a akupresura. I když „tuto elektřinu“ nespatříme, existuje. U televizoru není rovněž vidět, ale obraz a zvuk jsou nezpochybnitelným dokladem. Při nerovnováze v energetickém systému dojde k nesprávnému plnění funkcí. Je to stejné, jako když nainstalujeme baterie obrácenými póly. Vyrušíme-li nutnou polaritu, přístroj nebude fungovat. Cituji objevné prohlášení metody EFT: „Příčinou všech negativních emocí je narušení energetického systému v našem těle.“

sPředstavím vám zakladatelku Institutu energetické psychologie v České republice paní Sindy Zdenu Katayama - ohledně techniky EFT je u nás nejpovolanější. Před pár lety ji k nám jako jediná dovezla a v jejím institutu tyto kurzy zaujímají přední místa.

Jak jste přišla k exotickému příjmení Katayama?
V roce 1999 jsem se vypravila do Japonska a s kamarádkou Keiko procestovala další exotické kraje. V Tokiu, kde jsem žila 6 let, mi pan Katayama padl do oka. Táhlo mě to však domů, abych zde mohla předat, co jsem se ve světě naučila. A mezitím jsem přijala manželovo příjmení.

Na jakém principu EFT pracuje?
Příčina všech negativních emocí je porucha energetického systému. Je to stejné jako zkrat v elektrickém vedení. Zmáčkneme-li spínač, obvodem jde proud, a nebrání-li mu nic v cestě, funguje. Při zkratu praskne žárovka, vypadnou pojistky nebo celý jistič a nezbývá než systém nahodit. V našem organismu je spínačem psychika. Dojde-li v energetickém obvodu mezi ní a tělem ke zkratu, můžeme ho vnímat chvilkovou nevolností nebo nepříjemnými pocity. Mnohdy ovšem i s vážnějšími důsledky.

Za 4 roky práce jste vyškolila několik tisíc lidí i řadu psychologů. Kdo vyškolil vás?
V Japonsku jsem absolvovala učení u špičkových expertů, prošla jsem kvalitními kurzy hypnoterapie, hypnózy, semináři neurolingvistického programování, včetně studia rozvoje duchovních schopností. Samozřejmě i výcvikem techniky EFT, který nespočíval jen ve zvládnutí terapeutického proklepávání, což je onen zmíněný a nekonvenční postup. Proklepávají se body s nervovým zakončením, některé známe z karate. Musela jsempochopit komplexnost a podstatu celé techniky, včetně způsobu bezezbytkového odstranění potíží se stupnicí nula až deset.

Lze energetické narušení v organismu vyhodnotit?
Lidské tělo má autoregulační schopnost, narušení si většinou zhodnotí samo. Pocity a vnímání vždy mluví za nás. Zkuste si připomenout zážitek nebo situaci, jež vás tíží a nemáte ji vyřešenou. Jestliže vás při této vzpomínce nikde nic nesvírá, nejde o poruchu. Často se však lidem vymstí, když problém zatlačí do kouta a neřeší. Proto je někdy pomoc nezbytná.

Co všechno je možné technikou EFT odstranit?
Povede-li se zpracovat příčinu problému, což se zde daří hojně, výsledek bývá efektivní a trvalý. Ublížit nemůže, pomáhá i tam, kde vše ostatní selhalo. Základy se naučí každý. Manuál najdete zdarma na www.eft.cz. Další možností je jednodenní kurz - výhodou je živé a konkrétní předvedení techniky.

Metodu EFT jsem osobně a pod odborným vedením vyzkoušela. Zdá se, že působení je vskutku okamžité i neměnné. Zájemcům doporučím, aby se však nechali vyškolit zkušenými terapeuty. I přesto, že u EFT nebyly zaznamenány negativní účinky, cituji z její právní stránky: „Nevyužívejte ji ve snaze vyřešit takový problém, u kterého vám zdravý lidský rozum řekne, že je pro vás nevhodná.“ - pozn. autorky.

Jinými slovy nechoďte tam, kam nepatříte. Já ale věřím, že ten, kdo hledá, vždy najde.

Reklama