Žít ve městě nebo na venkově? A v jakém kraji? Většina z nás si příliš nevybírá. Výzkumy ukazují, že se Češi neradi stěhují. Natož pak do ciziny. Hranice se však čím dál tím více otevírají, a tak je pro lidi stéle dostupnější vybrat si to „své“ místo k životu. Ale které je to nej? Tuhle otázku si položil nedávný celosvětový výzkum, iniciovaný Reader’s Digest.

soutěž - "vůbec ne."

Nejzelenější a nejobyvatelnější
Pro sestavení žebříčku nejzelenějších a současně nejobyvatelnějších míst Země použili výzkumníci údaje ze dvou renomovaných vědeckých zdrojů (Index lidského rozvoje OSN za rok 2006 a Index environmentální udržitelnosti za rok 2005). Brali v úvahu faktory ekologické a společenské (například příjem a vzdělání), nikoliv politické. Výsledkem je celosvětový žebříček států, které svým obyvatelům nabízejí nejpříjemnější podmínky k životu. Na čele se umístily všechny severské státy – Finskem na prvním místě počínaje, přes Island a Norsko, Švédskem konče. V těsném závěsu najdeme našeho blízkého souseda, Rakousko. Česká republika se umístila na 38. místě, což mezi 141 zeměmi nevypadá špatně. Zajímavé ovšem je podívat se na některé země před námi – 37. Bělorusko, 35. Kuba, 31. Albánie – a také za námi. Z evropských zemí zde najdeme pouze 46. Makedonii, 47. Bulharsko, 48. Polsko, 51. Rusko, 56. Rumunsko, 59. Gruzii a 60. Moldávii.

Prvních pět Posledních pět
Finsko Čad
Island Burkina Faso
Norsko Sierra Leone
Švédsko Nigérie
Rakousko Etiopie

Jak na to?
Smyslem analýzy ovšem nebylo jen sestavit žebříček států, ale také naznačit cesty, jimiž se lidstvo může ubírat, pokud se rozhodne začít pracovat na svém přežití. Asi málokoho překvapí, že na posledním místě se z hlediska kvality života umístila Etiopie a těsně před ní další čtyři africké státy. Málokdo si ale uvědomuje, že na tamějších špatných životních podmínkách nesou svůj díl viny také Evropané. Ekologická rovnováha Země je křehká a naše pohodlí je vykoupeno jejím permanentním narušováním.

Tak například Finsko dostalo nejlepší známky za kvalitu vzduchu a vody, za nízkou nemocnost nemluvňat a také za to, že dobře obyvatele chrání jak před znečištěnou vodou, tak před přírodními katastrofami. Zároveň však produkuje nadprůměrný objem skleníkových plynů a zanechává poměrně velkou ekologickou stopu, což je plocha půdy a množství vody potřebné k udržení celostátní úrovně spotřeby. V celé severské oblasti jej proto považují za ekologického potížistu.

Postavení Prahy mezi světovými metropolemi:
38 Vídeň, 39 Řím, 40 Sydney, 41 Praha, 42 Brisbane, 43 Denver, 44 Bern.

Finsko a Čína: ekologický a ekonomický paradox
Takových rozporů ukázal výzkum víc. Za všechny zmiňme ještě případ Číny, jejíž ekonomický vzestup přináší na jedné straně větší zájem vládnoucí garnitury o ekologické otázky, na straně druhé však s sebou nese také nezanedbatelná ekologická rizika pro celou Zemi. Pokud by se poměr počtu majitelů vozů k celkovému počtu obyvatel Číny vyrovnal se Spojenými státy, jezdila by po čínských silnicích miliarda aut. Přepočtem pak dojdeme k celkové spotřebě 2290 miliard litrů benzínu ročně – a to je skoro polovina všeho, co se dnes spotřebuje na celém světě. Řešením samozřejmě není udržet Čínu a další rozvojové státy v chudobě, ale umožnit jim, aby se poučily z chyb Západu.

Země česká, domov náš
V porovnání se světem si žijeme nadprůměrně dobře a naše životní podmínky se za posledních 20 let výrazně zlepšily. Otázkou ovšem zůstává, zlepšují-li se dostatečně rychle. Dýcháme téměř nejšpinavější vzduch v Evropě, dlouhodobě patříme k nejhorším zemím v Evropské unii ve znečišťování ovzduší drobným prachem. Hůř než obyvatelé českých měst jsou na tom v tomto ohledu pouze Italové a Slovinci. Nepříjemně se také proměňuje krajina. Typické jsou necitlivé zásahy do jejího charakteru, za kterými obvykle stojí investice velkých společností, budující obrovské komplexy na zelené louce. Nemalé problémy máme také s odpadky. 
 

Pět nejzelenější a nejobyvatelnější města světa Pět nejneobyvatelnějších měst světa
Stockholm Bangkok
Oslo Kuang-čou
Mnichov Bombaj
Paříž Šanghaj
Frankfurt Peking

S využitím tiskového materiálu.

V jaké zemi žijete? A v jaké byste chtěla žít, kdybyste si mohla vybrat? Lákají vás severské země, nebo je vám v tuzemsku dobře? Co je pro vás při vybírání místa k životu důležité? Práce, přátelé, čistota ovzduší nebo něco jiného?

Reklama