Přístup českých porodníků k nastávajícím maminkám se podstatně změnil, a to směrem k lepšímu; přítomnost tatínků u porodu je už běžná, lékaři i sestřičky se chovají mnohem demokratičtěji, než to zažívaly ženy v minulých desetiletích. Maminky jsou také mnohem informovanější a poučenější než dříve a mají mnohé nastudováno díky literatuře a internetu.

Výběr porodnice je věc, kterou každá z nás řeší s velkým předstihem - už od prvních měsíců těhotenství. Vzpomínám si, jak jsem sama tápala a hledala všude možně i nemožně. S vyptáváním jsem začala - jak jinak - u kamarádek a jejich známých. Ovšem skoro každá z nich měla někde nějakého toho známého lékaře, primáře, zástupce ředitele, takže jen „ta jejich“ porodnice byla fantastická, úžasná a nejlepší. Vždycky když už jsem se skoro rozhodla, někdo mi řekl o dotyčném zařízení nějakou strašlivou historku, na moje těhotenstvím rozbouřené nervy měla vliv srovnatelný snad jedině s vlnou tsunami… Nakonec jsem šťastnou náhodou narazila na stránky občanského sdružení Aperio.

Co je Aperio? Lidé, kteří pro ně pracují, se snaží v oblasti porodnictví prosazovat právo žen na rozhodování, kde a jakým způsobem chtějí přivést své dítě na svět. Dále se snaží prosadit rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Sdružení Aperio proto provádí výzkumná šetření, zpřístupňuje informace a v neposlední řadě aktivně usiluje o prosazování legislativních změn. Aperio také přišlo s myšlenkou sestavit průvodce českými porodnicemi.

Hurá! Mají Průvodce!!!! První publikace Průvodce porodnicemi ČR vznikla v roce 2002 a pro budoucí maminky, a nejen pro ně přinesla přehled služeb v porodnicích Čech, Moravy a Slezska. Setkala se s velkým ohlasem u veřejnosti. Aperio proto připravilo i velmi užitečnou elektronickou verzi. Její hlavní výhodou je dostupnost a rychlá orientace. Pokud se vydáte na putování českými a moravskými porodnicemi, můžete si pročíst i zážitky rodičů, kteří již mají osobní zkušenost s porodem v tom kterém zařízení. To je další výhoda oproti tištěné verzi.

Zveřejněné údaje vám také pomohou nejen porodnici vybrat, ale také se seznámíte s možnostmi porodnické péče či si můžete dopřát ukázku úlevových poloh pro 1. a 2. dobu porodní. Služba je přínosná i pro samotná zdravotnická zařízení. Díky elektronickému katalogu mohou porodnice rychle aktualizovat či upřesňovat zveřejněné informace o nová data, které nejsou obsažena v zatím posledním knižním vydání Průvodce porodnicemi z roku 2004.

Aktuální informace z porodnic, které jsou v tuto chvíli dostupné, získalo Aperio dotazníkovým šetřením v období od září 2003 do ledna 2004. V České republice existuje 109 porodnických zařízení a průzkumu se jich zúčastnilo 102 (dvě porodnice jednoznačně odmítly údaje zveřejnit, dalších pět dotazník nezaslalo). Třiadevadesát porodnic uvedlo, že u nich došlo v době od posledního průzkumu v r. 2000 k významným změnám, devět porodnic konstatovalo, že se u nich situace v nabídce služeb v podstatě nezměnila.

Průvodce porodnicemi najdete na www.aperio.cz  

Reklama