Rodina a přátelé vám jistě poskytnou spoustu dobře míněných, ale i protichůdných rad. Devět měsíců vám nejprve připadá jako věčnost, myslíte si, že máte spoustu času na rozmyšlenou. Většinou se ale rozhodnete na základě doporučení lékaře. Avšak je žádoucí přemýšlet od počátku těhotenství o tom, kde pravděpodobně porodíte.

 

Váš výběr se bude řídit takovými hledisky, jako je kvalita porodnické a pediatrické péče, vybavení porodních sálů a pokojů šestinedělí, vzdálenost porodnice od vašeho bydliště.

 

Při rozhodování hraje významnou roli samozřejmě i vaše osobnost a způsob života. V každém případě je nezbytné respektovat pravidla bezpečnosti.

 

Některé ženy si přejí oddělit narození - symbol života, od nemocnice - symbolu nemoci.

 

Porody v domácnosti a porody ve vodě tak vyvolávají velký zájem; přesto je jich poměrně málo. Tím spíše, že v porodnicích se citelně zlepšila nejen lékařská odborná péče, ale i přístup k pacientkám.

 

Porod v porodnici

Počet závažných komplikací při porodu se výrazně snížil od té doby, co  byl  u porodu zaveden lékařský dohled. Porodnice má veškerý personál potřebný k péči o matku a novorozence. Tým, který je k dispozici 24 hodin denně, se skládá z porodní asistentky, lékaře porodníka a anesteziologa. Porodní sál je vybaven přístroji, které zaznamenávají srdeční činnost plodu v děloze, a dále resuscitačními prostředky, to kdyby nastala nenadálá, život ohrožující situace (krvácení, záchvatovitá příhoda, nebo dokonce bezvědomí těhotné). Sálová sestra (tzv. instrumentářka) je k dispozici pro případ, že by bylo nutné ukončit porod císařským řezem. Operační sál sousedí s prostorem, kde se rodí, porodní sál nebo porodní pokoje.

 

Pediatr je připraven okamžitě zakročit, kdyby novorozenec vyžadoval speciální, nebo dokonce resuscitační péči. Pro případ, že by novorozenec potřeboval zahřát, je připraven inkubátor. Zkrátka, všechno je připraveno, abyste vy i vaše dítě byly v bezpečí.

 

Je-li těhotenství rizikové, potřebujete-li speciální lékařský dohled nebo objeví-li se  v průběhu těhotenství nějaká nemoc, zvolíte si dokonalou péči ve specializovaném zařízení, které je vybaveno veškerými prostředky pro sledování stavu těhotné i dítěte, a pro  eventuální zákrok.  Ať již pro ukončení těhotenství/porodu z hlediska zdraví matky, tak i z hlediska zdraví dítěte. Jsou případy, kdy je třeba nutné novorozence po porodu intenzivně sledovat a léčit (např. matka diabetička, s preeklampsií, apod., nebo dítě je špatně živeno (hypotrofický plod) nebo má chorobu, která vyžaduje  okamžitou péči nebo dokonce operaci hned po narození.

 

Jakmile se rozhodnete pro konkrétní porodnici, neváhejte si domluvit návštěvu. Tým porodních asistentek vám předloží další postup: datum, kdy se přihlásit k porodu, návštěvy v porodnici, harmonogram a způsob předporodní přípravy apod.

Informace o pražských porodnických zařízeních naleznete na internetu třeba ZDE

 

Porod doma

Ještě před několika desetiletími byl porod doma naprosto běžný. Dnes je však  vzácností. Ve vyspělých zemích pouze jedna žena z tisíce porodí dobrovolně doma. Výjimkou je pouze Nizozemsko, kde počet porodů dosahuje 38 %, v této zemi je však  vypracován speciální systém porodnické péče.

 Jsou k dispozici sanitní vozy vybavené pro resuscitaci matky i dítěte, které jsou do 10 min. v nejbližším porodnickém zařízení.  Nizozemí je malá rovinatá země, kde v zimě nehrozí sněhové kalamity. V tomto systému je důležitá i skladba lidských obydlí, když převažuje nízkopodlažní zástavba. V Nizozemí se pro porod doma rozhoduje více než 60 % žen, tzn. že okolo jedné třetiny porodů je stejně nakonec ukončeno v porodnickém zařízení.

   

Naproti tomu v sousední Belgii rodí dobrovolně doma ženy jen výjimečně. Porody doma mají své zastánce i odpůrce. Lékaři mu jsou málokdy nakloněni z důvodu bezpečnosti, a to dokonce i v Nizozemí. Komplikace, které mohou při porodu nastat, nelze v domácnosti většinou ani diagnostikovat, natož ošetřit. Přitom je nikdy nelze vyloučit, dokonce ani v případech, kdy  celé těhotenství probíhalo bez rizika a komplikací. Počet neočekávaných příhod při porodu (vyžadujících např. císařský řez na poslední chvíli) činí ve skutečnosti 8-10 %.

Při porodu doma nastává největší nebezpečí pro dítě. Naprostá většina akutních císařských řezů, klešťových porodů se provádí z důvodů ohrožení dítěte nedostatkem kyslíku. Plod se může udusit (utažený pupečník, nedostatečná činnost placenty) během několika minut. Pokud se dítě narodí přidušené, pak rozhoduje rychlost, s níž je někdy třeba zakročit při oživování novorozence, či potřeba dopravit dítě co nejrychleji na speciální oddělení péče o novorozence.

 

Nebezpečí pro matku je nižší, ale přesto hrozí masivní krvácení po porodu lůžka, které by se nemuselo podařit zastavit včas.

 

Porod doma většinou láká ženy, které mají obavy z „přehnané techniky“ u porodního lůžka a příliš nemocničního vzhledu porodnic. Podle manifestací v poslední době někdy až nenávistný postoj aktivistek za tzv. přirozený porod vůči lékařům. Tyto ženy chtějí přivítat dítě doma, spolu s otcem, v intimnější a vřelejší atmosféře.

 

Protože porod doma není pro matku a dítě bezpečný, je naprostá většina zdravotnické obce v České republice proti porodům doma, a to dokonce i porodních asistentek.

 

K porodu doma se rozhodují ženy, který upřednostňují vlastní pocitovou spokojenost nad bezpečím pro své dítě.

 

Porod je  z hlediska psychomotorického vývoje  dítěte  významným okamžikem. Dnes umíme naprosto přesně stanovit, v jakém stavu bylo dítě porozeno. Apgar skóre není zcela přesné měření. Rozhodující je vyšetření krevních plynů z krve pupečníku (přesně potvrdí, zdali se dítě během porodu dusilo, a pokud ano, zdali se jednalo pro další budoucnost o významnou, nebo nevýznamnou epizodu). Po oddělení dítě od pupečníku se odešle několik cm pupečníku na rozbor. Výsledek je do několika minut. Např. v porodnici „U sv. Apolináře“ jsou všechny  děti tímto jistě dražším, ale jedině objektivním způsobem vyšetřeny.  

 

Porody se v rozvinutých zemích nikdy domů již nevrátí. Porodnická zařízení se rychle přizpůsobují žádostem a potřebám společnosti, zkvalitňují psychosociální prostředí tzn.:

 

- kvalitní předporodní příprava vedená porodními asistentkami

- přizpůsobení se požadavkům matky (očistné klyzma, oholení hráze, nástřih apod. se

 neprovádějí, pokud si je žena nepřeje)

- individuální přístup k rodící ženě (heslo: jedna rodící žena – jedna porodní

  asistentka)

- je výhodou, když si těhotná „nasmlouvá svoji porodní asistentku“, která ji a jejího

  partnera při porodu provází

- příjemné klima porodních sálů

- příjemné klima pokojů šestinedělí

- vřelé a empatické chování veškerého personálu (počínaje vrátným a  matrikářkou

  konče)    

….. a  to vše při zajištění maximální bezpečnosti pro matku a dítě.

 

V dnešní době, kdy si žena může svobodně vybrat porodnici, které se předhánějí v péči o matku a dítě, těžko u nás  obstojí argument pro porod doma.

 

Existuje měřítko, které dovolí hodnotit úroveň porodnice?

 

Existují dokonce dva ukazatele.

1. Porodnost, když porodnice nepečuje o zvyšování úrovně psychosociálního prostředí zařízení, tak toto brzy ztrácí dobrou pověst a lidé si takovou porodnici prostě přestanou vybírat. 

2. Zdravotní stav matek a jejích dětí, počínaje uvedeným vyšetřením pupečníkové

krve.

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Ivana Ašenbrenerová

/Z připravované knihy o těhotenství a porodu/     
Reklama