Kouření je v současnosti největší ovlivnitelnou (preventabilní) příčinou předčasných úmrtí v celosvětovém měřítku. Světová zdravotnická organizace tuto situaci označuje jako tabákovou epidemii. Přesto se obrovské množství lidí stále nechce své cigarety vzdát.

Varovná čísla

  • Ve dvacátém století podlehlo tabákové epidemii na celém světě 100 milionů lidí.
  • Ročně na následky kouření umírá 5,4 milionu lidí, každých šest sekund jeden. To je více než na tuberkulózu, AIDS a malárii dohromady.
  • Předpokládá se, že počet těch, kdo umírají na rakovinu plic, srdeční choroby a další nemoci spojené s kouřením, do roku 2030 vzroste na více než osm milionů ročně.

Tato fakta vyplývají z poslední rozsáhlé studie provedené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a zveřejněné v roce 2008. Pocházejí ze 179 členských států OSN, a zachycují tak 99 % obyvatelstva planety. Téměř dvě třetiny kuřáků přitom podle studie žijí v deseti státech světa: v Číně, Indii, Indonésii, Rusku, USA, Japonsku, Brazílii, Bangladéši, Německu a Turecku.

Kuřáctví je v současnosti celosvětově na vzestupu. Ač v průmyslově vyspělých státech tendence ke kouření ustupuje, roste naopak v rozvojových zemích. A protože škody napáchané tabákem se projeví nejdříve za desetiletí (20–30 let), dá se říci, že tabáková epidemie a s ní spojená onemocnění a úmrtí jsou teprve v počátku.

Autoři studie sestavili žebříček opatření, který by napomohl snížit rostoucí spotřebu tabáku.

  • Ochrana lidí před pasivním kouřením
  • Vyšší zdanění tabáku a zvýšení cen tabákových výrobků
  • Zákaz reklamy a propagace cigaret
  • Provádění osvěty ohledně nebezpečnosti tabáku
  • Monitorování spotřeby tabáku s cílem pochopit a zvrátit epidemii
  • Zajištění dostupné pomoci lidem, kteří se chtějí svého zlozvyku zbavit

Likvidace této ničivé epidemie nespočívá v lécích nebo očkování, nýbrž v jednotném přístupu vlád a občanské společnosti. Tabáková epidemie je devastující, ale dá se jí předcházet. Můžeme ji zastavit. Ale musíme konat nyní.  

Zdroj: www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf