Speciální program na pomoc proti bezvýchodnému zadlužování domácností připravila Asociace občanských poraden (AOP). Ve spolupráci s ČSOB a pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy odstartovala akci nazvanou Poradenství v dluhové pasti pro širokou veřejnost. Podle radního pro bytovou a sociální politiku Jiřího Janečka z Pražského magistrátu totiž vzrostlo zadlužení občanů během pěti let na trojnásobek. Každý obyvatel České republiky včetně kojenců nyní dluží 60 tisíc korun.

Během tříletého období budou poradci asociace v celkem třinácti občanských poradnách a jejich pobočkách na 38 místech po celé české České republice široké veřejnosti radit, jak se lépe rozhodovat v otázce osobních financí. Tento projekt nemá svým zaměřením a celorepublikovým pokrytím v současné době u nás obdoby.

AOP se už od roku 2005 ve spolupráci s vybranými občanskými poradnami kromě jiného zaměřuje i na dluhovou problematiku. Do roku 2010 chce poradenství ohledně dluhů rozšířit do všech krajů republiky. Právě zahájený tříletý projekt se také kampaní proti předvánočnímu zadlužování zaměřuje na Pražany. Během prosince je v médiích a v informačních prospektech budou vyzývat k rozvaze, zda se zadlužit kvůli vánočním dárkům. „Je sice hezké přichystat svým blízkým bohatého Ježíška, ale za zvážení stojí, zda se vám pak rodina právě kvůli neschopnosti splácet dluhy nerozpadne,“ říká ředitel AOP Hynek Kalvoda.

Co se klient dozví?
Občanští poradci vám v nově vznikajících pobočkách poraden neporadí, kde si vzít lepší půjčku nebo úvěr, ale pomůžou vám sestavit osobní a rodinný rozpočet tím, že určí priority, kam s penězi a ukáží vám cestu pro odpovědné rozhodnutí, zda se zadlužit či nikoliv.

Přestože by měly mít bankovní ústavy na růstu půjček obyvatelstvu zájem, uvědomují si, že je lepší průběžně získávat splátky od svých klientů – dlužníků, než se s nimi soudit. „Naším cílem je spokojený, nikoliv předlužený klient,“ řekl Ženě-in představitel ČSOB Ondřej Škorpil. „Nízkou finanční gramotnost považujeme za celospolečenský problém a jeden z hlavních důvodů nebezpečného zadlužování.“ Podle Škorpila je cílem projektu občany dostatečně informovat o možnostech a veškerých rizicích úvěrových půjček, aby mohli správně vyhodnotit své finanční možnosti současné i budoucí.
 
Podle magistrátního radního Janečka činí dluhy českých domácností 20 % hrubého domácího produktu (HDP). „Ve srovnání se státy Evropské unie to sice není tak alarmující (jedná se asi o třetinu dluhu HDP v Německu či Francii nebo Británii), ale zadlužování dramaticky stoupá u nízkopříjmových skupin,“ říká radní. Jedná se o lidi s takzvanou nízkou finanční gramotností (špatně odhadují nebo vůbec nedokáží odvozovat důsledky zatěžování domácností dluhy z půjček a úvěrů). Pak dochází k nic neřešícímu „vytloukání klínu klínem“.

Poradci proto klientům – v ohrožení exekucí či jinou ztrátou – poradí při neschopnosti splácet, jak mají postupovat. Jak odložit splácení, jak nastavit splátkový kalendář, jak oddálit exekuci… Cílem programu je tedy zastavit exekuce, zastavit zbytečné zadlužování rodin.

Máte jakoukoliv půjčku či úvěr, nebo jste zásadně proti zadlužování? Vždy jste zaplatila splátky v předepsaném termínu? Uvažujete v těchto dnech o některém druhu půjčky? Nevadí vám výše úroků? Nebojíte se nemoci či ztráty zaměstnání, ztráty schopnosti splácet, a tím i hrozící exekuce?