Zanedlouho nám nastane letní astrologický čas. Já asi jako skoro každý mám léto moc ráda. Půjdu-li zpět v čase, léto pro mě jako pro dítě bylo obdobím kouzel, ale také časem letních táborů, které jsem z duše nesnášela. Nikdy jsem nebyla kolektivním tvorem, organizovaná zábava se mi vždy příčila a spaní s ostatními dětmi, které byly mnohdy nadšené z přítomnosti druhých, jsem brala jako omezování osobní svobody.

Dodnes si vzpomínám na třítýdenní pionýrské tábory ve Žloukovicích, které jsem vnímala jako nutné zlo, které chtě nechtě musím podstoupit a vydržet. Jediná věc, která mě bavila, bylo pobývání v lese a také táborový totem. Totem…

totem

Už jen ten název zní závažně a tajemně. Podle Mnislava Zeleného Atapany je totemismus víra v nadpřirozenou sílu sociálního systému, například v totemový klan. Je to víra v sociální strukturu společnosti, pocházející ze Severní Ameriky, hustě rozšířená i v Austrálii, v Oceánii i v Africe. Šamani v Austrálii vzývají své nadpřirozené předky, některé druhy zvířat, bytosti rostlinné říše nebo i neživé přírodní atributy. Totemismus podle známého cestovatele je kult předků, který se projevuje obřady, zákazy či jistými tabu…

Důležitou součástí totemismu jsou především totemová zvířata. Pro domorodé lidi z celého světa měla a mají zvířata obecně nesmírný význam. Totemové zvíře je osobní spojenec, jenž nás bude doprovázet na našich cestách totema přinášet nám rady i poznání. A podle Encyklopedie předpovídání budoucnosti v každém kmeni existovala určitá zvířata, která ztělesňovala vlastnosti a schopnosti důležité pro dějiny a místopis kmene. A ať chceme či ne, všichni jsme nakonec součástí nějakého kmene. 

Své totemové zvíře můžeme nalézt, když se vydáme na duchovní cestu, pomocí meditace či pohroužením se sami do sebe. Jsme-li schopni se sami přemístit do svého posvátného prostoru a zorientovat se v něm, je to cesta v našem duchovním těle… Nebo za pomoci zkušeného průvodce, který nám pomůže naše totemové zvíře poznat a procítit. 

Může to být i zvíře, ke kterému cítíme nezvyklou náklonost či máme pocit podvědomé sounáležitosti. Já sama své totemové zvíře zatím neznám, ale sounáležitost cítím ke všemu lesnímu a ze všech nejvíc k jelenům. :-)

Zvířecí symbolika byla popsána v mnoha spisech a nyní se na stránkách Ženy-in i vy můžete seznámit s krátkým přehledem několika z nich.

  • Orel - létá do velkých výšek, je z podstaty volný, statečný a bystrozraký. Je symbolem neklidné mužské energie, usilující o vyšší cíle. Podobnými totemy jsou i káně či kondor.
  • Medvěd - šelma, která se na zimu stahuje do ústraní, aby přezimovala a obnovila spojení s matkou Zemí. Je ztělesněním přijímací ženské energie, která má schopnost ponořit se do nitra a v něm hledat a nacházet odpovědi. Podobným totemem je i jezevec.
  • Vlk - je upřímný a věrný až za hrob, za každých okolností svobodný a nezávislý. Podobným totemem je i pes.
  • Kojot - tento příbuzný vlka je charakterizován důvěřivostí, nevinností a bezelstností hravého dítěte, které je v každém z nás.
  • Bizon - symbolizuje sílu a moudrost ctěných stařešinů, živitelů a ochránců kmene. Podobnými totemy jsou býk a sob.
  • Kůň - neúnavný v překonávání vzdáleností, rychlý, svobodný, nespoutaný a vždy věrný. Podobným totemem je los.
  • Delfín - vodní symbol porozumění a uvědomění. Energie delfína je jemná a láskyplná. Podobným totemem je kapustňák a jelen.
  • Sova - noční lovec, je symbolem utajených pravd, umožnuje vidět to, co je očím skryto.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Přečtěte si u nás i tyto články:

Reklama