Podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) žije v České republice více než milion osob se zdravotním postižením, což je skoro deset procent z celkové populace. Vyplývá to z vůbec prvního šetření, které ČSÚ vypracoval na základě dat zpracovaných praktickými a dětskými lékaři.

Informace čerpal ČSÚ od 548 praktických a dětských lékařů, kteří pro šetření vyplňovali speciální dotazníky. Z něj například vyplývá, že z celkového počtu 1,15 milionu osob se zdravotním postižením je 52 % žen a 48 % mužů.

Kdo je „postižený“?
Za zdravotně postižené jsou považováni lidé, jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti a zdraví neodpovídají stavu typickému pro jejich vrstevníky. Tato situace, jež trvá déle než rok, postiženým osobám omezuje nebo znemožňuje uplatnit se ve společnosti.

 

 Úroveň vzdělání u zdravotně postižených je nižší než u ostatní populace. Převládají mezi nimi lidé se základním a středním vzděláním bez maturity. To jim také snižuje šanci na zaměstnání. Většina osob se zdravotním postižením není ekonomicky aktivní, 79 % z nich pobírá důchod.

Zdroj: ČSÚ

Reklama