Sexuální témata, obavy z otěhotnění a otázky spojené se sexuálním vyzráváním jsou tím nejčastějším, s čím se děti a mladí lidé obrací na konzultanty Linky bezpečí během prázdnin. Otázkám týkajícím se sexuality a sexuálního zrání je v tomto období věnován každý 4. hovor. Nedostatečná sexuální výchova v rodinách a neznalost odpovědí na základní otázky, které jsou se sexualitou spojeny, mohou být pro děti rizikové.

divka

V loňském roce kontaktovali děti a mladí lidé Linku bezpečí nejčastěji právě s otázkami a problémy týkajícími se sexuality a sexuálního zrání. Podle statistik z let 2004 – 2014 bylo na toto téma průměrně vedeno 23 % ze všech přijatých hovorů. V období letních prázdnin, kdy se pravidelně počet hovorů s tímto tématem zvyšuje, je zaznamenán nárůst o 27 %. Otázkám a problémům souvisejícím se sexuálním zráním je tak v letních měsících věnován každý 4. telefonát.

„Hovorům na toto téma necháváme na Lince mnohem větší prostor než dříve, více se jim věnujeme. Uvědomujeme si totiž, že jsme často jediní, komu mohou děti otevřeně, bez obav a s důvěrou položit otázky související se sexualitou,“ uvádí Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí. „Kontinuální, kvalitní a včasná sexuální výchova je prevencí rizikového chování u mladých. Může také snížit riziko, že se dítě stane obětí sexuálního zneužívání,“ Porubský.

Reklama