deti-a-chlast-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

V posledních letech se v českém prostředí sice nepozorovaně, ale velmi silně objevil nový trend – pod vlivem dostupnosti, atraktivního balení a silného marketingu si děti běžně zvykají na pivní nápoje – radlery i nealkoholická piva. To je podle expertů riziko, nad kterým by se měla česká společnost, a rodiče především, zamyslet.

Kampaň #Nechmeldeti cílí na rodiče a chce je inspirovat k uvědomělému přístupu při podávání ne/alkoholických pivních nápojů dětem. „V kampani Nechmel děti se věnujeme příčinám, které mohou vést k nadměrnému pití alkoholu v dospělosti. Stejně jako každý (Suchý) únor inspirujeme k zamyšlení všechny dospělé, kteří nadměrně pijí alkohol, chceme teď inspirovat rodiče, aby zvážili, jestli je v pořádku dávat dětem od útlého věku pivní nápoje,“ říká Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která obě kampaně pořádá.

6258101e789ccobrazek.jpg
Foto: Nechmel děti

Suchej únor na iniciativě Nechmel děti spolupracuje s odborníky na závislosti z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ti potvrzují, že trend pití ochucených pivních nápojů dětmi představuje významný problém. „Na prvním místě je obsah alkoholu. I když jde o takzvanou nealko variantu, půlprocentní obsah alkoholu je pro drobné dětské tělo podobný, jako když si dá dospělý normální pivo. Vedle toho si děti zvykají na hořkou chuť chmele. Je reálný předpoklad, že ji tím spíš budou vyhledávat ve vyšším věku. A samozřejmě jde také o kulturní návyk – na to, že pít pivo, byť namixované či nějak upravené, je už od dětství normální,“ vysvětluje MUDr. Petr Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie VFN v Praze.

6258103edee46obrazek.jpg
Foto: Nechmel děti

Fenomén pití radlerů a pivních alternativ u dětí potvrzuje také výzkum, který pro kampaň Nechmel děti zpracovala na vzorku 1006 rodičů dětí ve věku 3-15 let agentura Nielsen Admosphere. Průzkum v rámci Českého národního panelu ukázal, že významná část českých dětí tyto nápoje konzumuje a rodiče si často neuvědomují rizika s tím spojená.

6258107718630obrazek.jpg
Foto: Nechmel děti

Klíčová data výzkumu

  • Ochucené pivní nápoje pije dle odpovědí rodičů 36,4 % dětí ve věku 11 až 15 let, a dokonce i 11,1 % dětí ve věku 3–6 let.
  • 38 % rodičů nabídlo svému dítěti alkohol před jeho 15. rokem.
  • 23 % (každé 4. dítě) pije nealkoholická ochucená piva. Třem procentům dětí dávají rodiče i alkoholická ochucená piva, tzv. radlery. 
  • Tyto nápoje považuje každý čtvrtý rodič (27,2 %) za bezrizikové. Nejvyšší podíl (36,7 %) má tento názor opět mezi rodiči dětí ve věku 11 až 15 let.
  • Radlery s obsahem do 0,5 % alkoholu většina rodičů (56,5 %) nepovažuje za alkoholické nápoje. Dokonce ani radlery s obsahem kolem 2 % alkoholu podle každého desátého rodiče (9,9 %) nejsou alkoholickým nápojem.
  • Každé čtvrté dítě si poprvé přiťuklo ve společnosti svých rodičů. 
  • Čtvrtina rodičů (24,9 %) považuje tyto nápoje za zdravější než klasické limonády. Mezi rodiči dětí ve věku 11–15 let je to dokonce třetina (32,6 %).
  • 5 % rodičů nepovažuje alkohol v malém množství u dětí za škodlivý
  • 29 % rodičů s dětmi nemluví o rizicích alkoholu

 
Situace, na kterou kampaň #Nechmeldeti reaguje, bohužel, zapadá do celkového kontextu vztahu mezi rodiči, dětmi a alkoholem. Podle výzkumu 23 % rodičů uvádí, že jejich dítě dostává občas alkohol, z toho 15 % dětí ve věku 3 až 6 let. 

Ne/alko piva a radlery se na trhu silně etablovaly. Je nicméně důležití s nimi – minimálně u dětí – zacházet podobně, jako s alkoholickými nápoji, kde je obsah alkoholu i pozice nápoje v regálech jasně vymezená. V případě nealkopiv, všemožných „pivních limonád" a radlerů je situace komplikovanější právě proto, že mohou být – a často také jsou – vnímány právě jako jakési limonády. Ať už svým názvem, balením, pozicováním na trhu a v neposlední řadě tím, jak jsou prezentovány. V reklamách, nebo umístěním v obchodech,“ uzavírá Freimann.  Navíc upozorňuje, že situace, kdy dítě konzumuje alkohol či „ne-alkohol“ se ve společnosti často pojí s humorem – malé dítě držící pivo vypadá pro okolí legračně, lidé se tomu smějí a fotí si ho. To ovšem může vzbuzovat u dítěte pocity výjimečnosti a pocty. A právě ty chce každý vyhledávat. Takové spojení pak vede k vyšším opakování daného chování i v budoucnu. V tomto případě k vyhledávání pití alkoholických nápojů.


Zdroje: Suchej únor,  Klinika adiktologie VFN v Praze, MUDr. Petr Popov, Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, Instagram Zůstaň pod vlivem