Způsobů, jak rozdělit lidi podle osobnosti, existuje téměř stejné množství, jako je odborníků, kteří se studiem osobnosti člověka kdy zabývali. Mezi relativně moderní „typologie“ patří enneagram.

Samo slovo pochází z řeckého ennea, což znamená devět, a grammos – schéma či tvar. A právě starověkým Řekům jsou také připisovány základy teorie, podle níž se dají lidé rozdělit do devíti škatulek. Otcem moderního enneagramu je G. I. Gurdijeff a na něj navázala řada dalších – například Oscar Ichazo, Claudio Naranjo či Richard Rohr. V Čechách byl enneagram „objeven“ roku 2001 a mezi jeho propagátory patří například Eva Velechovská a Emanuel Byrtus.

Principem enneagramu je, že přiřazuje každému vrcholu devítiúhelníku jeden typ osobnosti. Tyto osobnosti jsou si rovny – žádná není lepší nebo horší, všechny mají své slabé a silné stránky. Označeny jsou prostě - číslicemi.

S každým typem osobnosti enneagramu je spojován také jeden ze sedmi smrtelných hříchů, přičemž autoři přidali ještě strach a klam, aby jim hříchy vyšly do počtu.

Osobnosti enneagramu
Jedničky jsou perfekcionisté, reformátoři a kritici. Bývají to také idealisté, snažící se změnit svět. Jsou tvrdé jak k sobě, tak i k ostatním, a těžko snáší nedokonalost svou i ostatních. Mají smysl pro povinnost, a tak se na ně dá spolehnout. Protože jsou však svět i lidé málokdy tak dokonalí, jak by si jedničky přály, podléhají snadno hněvu.

Dvojky jsou pomocníci, dárci a ošetřovatelé. Neustále se snaží pomáhat ostatním, chtějí být nepostradatelné pro druhé a usilují o to všem vyhovět. Pro naplnění své touhy „být potřebné“ se dovedou chovat i egoisticky a okolí svou pomoc doslova vnucovat. Protože jsou obvykle pro ostatní užitečné, podléhají snadno pýše.
 
Trojky jsou rození vítězové. Žene je touha po úspěchu, pro který jsou schopni mnohé obětovat. Rády si vytyčují cíle, za kterými pak jdou, jejich hlavní motivací je však touha po uznání. Jsou schopny zastávat prakticky jakoukoliv roli, pokud budou oceněny. Aby dosáhly uznání, dovedou i lhát a přetvařovat se. Jsou to schopní herci a jejich největším hříchem je klam.

Čtyřky jsou romantické, jsou to individualisté a umělci. Bývají tvořivé, nápadité a umělecky založené. Právě ony mají úspěchy v malířství, tanci, literatuře či jiných uměleckých směrech. Často však propadají melancholii a depresím a uzavírají se do sebe. Snaží se být originální, někdy za každou cenu. Snadno se pro něco nadchnou, mají rády auru tajemna a síly vymykající se naší kontrole a chápání. Nerady se nechávají čímkoliv svazovat. Špatně snáší, když je někdo lepší než ony. Mívají pak pocity méněcennosti a podléhají závisti.

Pětky sou pozorovatelé a objevitelé. Bývají všímavé a přemýšlivé, dokáží naslouchat a vyhodnocovat. Jsou racionální a dříve myslí, než jednají. Snaží se kontrolovat své emoce, a proto pro ně bývá obtížné vyjádřit své city. Touží objevovat nové věci a poté je třídit a škatulkovat, racionalita jim však příliš nepomáhá v soukromém životě, v němž mívají často problémy. Snadno také podléhají až přílišné šetrnosti – tedy lakotě.

Šestky jsou loajální, stabilní a věrné. Milují jistotu a špatně se vyrovnávají se změnami. Právě proto trpí často strachem, který je leckdy doslova ovládá. Bývají paranoidní, potřebují oporu a vedení. Aby se zbavily strachu a nejistoty, bývají schopny téměř čehokoliv. Jejich hříchem je tedy strach.

Sedmičky jsou požitkářské, bývají to nadšení dobrodruzi. Vidí svět tak, jak ho vidět chtějí. Zavírají oči před realitou, a tak bývají často povrchní. Umí si užívat života, ale často propadají alkoholu a jiným drogám. Jejich hříchem je obžerství.

Osmička je rozený vůdce a ochránce. Osmičky jsou přirození vůdci obdaření velkou vnitřní energií, která je žene dopředu. Ochraňující slabší, ale mívají problémy s autoritami a často se dostávají do konfliktů. Bývají tvrdohlavé a nenechají si vymluvit své názory. Jejich výbušná energie a charisma je někdy svedou ke smilstvu.

Devítky jsou spíše vyjednavači. Vynikají empatií, vnímavostí a klidem. Nejsou příliš průbojné, a tak bývají často nedoceněny. Jsou spíše uzavřené a citlivé na osobní témata – nerady o nich diskutují. Právě jejich neprůbojnost může vyústit v lenost.

Devět typů osobnosti je samozřejmě málo na to, aby postihlo celou šíři lidských charakteristik. Pro jemnější rozdělení bývají v enneagramu ještě využívána takzvaná křídla – tedy dva nejblíže ležící vrcholy devítiúhelníku. Každou osobnost tak lze charakterizovat ještě tím, zda a jak ji ovlivňuje jedno či obě křídla. Například pro typ osobnosti devět jsou křídly jednička a osmička. I další vrcholy enneagramu však mohou mít na jednotlivé osobnosti vliv – za důležité jsou považovány také takzvané body stresu a bezpečí – což jsou typy osobnosti ležící na linkách, vedoucích k vašemu hlavnímu typu.

Zdroj: http://www.internationalenneagram.org/

Najdete se v některém z typů osobnosti? A jaké z křídel Vás více ovlivňuje? Nebo na Vás enneagram vůbec „nesedí“? A co Váš partner? Hodí se na něj některý z popisů?

Reklama