V ČR je například jen v Jihomoravském kraji ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční příhodou přibližně 700 lidí. Zhruba polovina z nich přímo v terénu zemře a jen 5 - 15 % pacientů má to štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života. Při fibrilaci komor, která náhlou srdeční příhodu provází, pomůže právě včasný elektrický výboj defibrilátoru. Při resuscitaci pomocí AED zkombinované s masáží hrudníku se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 - 80 %.

Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede zachránce hlasovými i vizuálními pokyny k provedení resuscitace a případně i defibrilace správným a bezpečným způsobem. Základní pokyny k použití přístroje, stejně jako seznam míst, kde jsou v okolí externí defibrilátory umístěny, poskytnou operátoři tísňové telefonní linky 155. Pokud je v dané oblasti dostupný defibrilátor u složek Integrovaného záchranného systému (IZS), vyšle operátorka na místo kromě výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby (ZZS) i nejbližší jednotku s AED.

Foto-2.jpg

V praxi tedy na místo události obratem přijíždí hasiči nebo policisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do příjezdu týmu ZZS. Okolo 50 % osob postižených mimo zdravotnické zařízení náhlou zástavou oběhu je týmy ZZS resuscitováno, jsou obnoveny základní životní funkce a pacienti jsou předáni k hospitalizaci do nemocnice.

Systém zvyšující šanci na záchranu postiženého spočívá v těchto základních krocích:

  • Rozpoznání srdeční zástavy a přivolání pomoci na lince ZZS 155.
  • Okamžité zahájení resuscitace, operátorka po telefonu navádí při provedení resuscitace.
  • Včasná defibrilace za pomoci AED co nejdříve od zjištění zástavy oběhu.
  • Poresuscitační péče zajištěná odborníky.

MOL Česká republika opatří desetinu svých čerpacích stanic externími defibrilátory

Na jednatřiceti čerpacích stanicích MOL začnou být od června rozmisťovány automatizované externí defibrilátory (AED). S těmito resuscitačními přístroji dokáže i laik efektivně pomoci člověku postiženému poruchou srdečního rytmu. V první fázi se MOL zaměří na nejfrekventovanější dálniční tahy, kde je pravděpodobnost využití AED během léta nejvyšší. Součástí instalace externích defibrilátorů bude také povinné proškolení personálu stanic.

Priloha-2-MOL-mapa-AED.jpg

Zástava oběhu krve je přitom jednou z nejčastějších příčin úmrtí v České republice. „V lidském organismu dojde ke zrychlenému kmitání srdečních komor, které se nestačí plnit krví a pumpovat ji do oběhu k životně důležitým orgánům. Tím nejcitlivějším je lidský mozek, který přestává fungovat již po několika vteřinách bez dodávky kyslíku. Po několika minutách pak dochází k jeho trvalému poškození. Přístroje AED dokáží srdeční rytmus rozpoznat, vyslat elektrický výboj a ovlivnit tím arytmii. Jejich instalace na veřejných místech je tak skvělá možnost, jak zachránit desítky až stovky lidí každý rok,“ uvádí doc. MUDr. Tomáš Vymazal, přednosta ARO v Motole.

Uložit