Pro příznivce dobré kávy máme povzbudivé novinky. Laboratorní testy, které byly prováděny zatím jen na myších, ukázaly, že káva, respektive kofein v ní obsažený příznivě působí při demenci. Tento nápoj by se tak brzy mohl stát nejen dobrou prevencí, ale také léčbou Alzheimerovy choroby.

Podle vědců z Jihofloridské univerzity mohou dva šálky silné kávy denně pomoci udržet v mezích Alzheimerovou chorobu nebo dokonce léčit některé její symptomy.

„Nové výsledky zkoumání poskytují hodnověrné důkazy o tom, že kofein by se mohl stát účinnou léčbou na prokázanou Alzheimerovu chorobu, a nejen ochrannou strategií,“ řekl médiím šéf vědeckého týmu Gary Arendash. „To je důležité, protože kofein je pro většinu lidí bezpečným léčivem. Snadno proniká do mozku a zdá se, že přímo ovlivňuje vývoj nemoci.“

Americký vědecký tým sledoval 55 myší geneticky modifikovaných tak, aby se u nich v pozdějším věku vyvinuly symptomy Alzheimerovy nemoci. Když myši dospěly do věku, který by se v měřítku pro lidi rovnal věku 70 let, u myší se skutečně objevily příznaky typické pro Alzhemiera. Jedna skupina myší dostávala obyčejnou vodu, ta druhá pila vodu s malým množstvím kofeinu. A byla to právě ta druhá skupina, která měla po dvou měsících lepší paměť až o polovinu.

Již dříve se podařilo prokázat, že lidé, kteří pravidelně pijí kávu, trpí Alzheimerovou chorobou méně. Ochranný vliv kofeinu byl také prokázán u Parkinsonovy nemoci a cukrovky druhého typu.

Pokud byste chtěli dosáhnout stejných výsledků jako pokusné myši, musela byste denně vypít pět dvoudecilitrových šálků běžné kávy, nebo dva šálky silné kávy z kavárny, 14 šálků černého čaje, nebo 20 skleniček coly.

Reklama