Po kratší odmlce se i v novém roce vracíme k ženám, které se nějakým způsobem zapsaly do historie. První letošní povídání bude o ruské carevně Kateřině Veliké, která bývá řazena mezi osvícené panovníky 18. století. Vedla sice čilou korespondenci s francouzskými encyklopedisty Montesquieuem, Diderotem či Voltairem, kteří mají velkou zásluhu na tomto jejím mediálním obrazu, ale nikdy je raději do Ruska nepozvala, ač o to prý velice stáli. A zřejmě moc dobře věděla proč. Kateřinino „osvícenství“ bylo spíše v rovině teoretické, skutečnost byla jiná.

Občas bývá srovnávána s jiným velkým panovníkem – Petrem Velikým. Říká se, že zatímco on – Rus – se snažil z Rusů udělat Němce a přiblížit Rusko západní Evropě, u Kateřiny to bylo přesně naopak. Ona se naopak sžila s ruskými poměry a přizpůsobila se jim natolik, že si brzy nikdo její německý původ neuvědomoval. Jak se z ní stala významná panovnice 18. století?Kateřina patnáctiletá-tedy vlastně ještě Sofie

Sofie Frederika Augusta, dcera anhaltsko-zerbstského knížete, se narodila v roce 1729 v tehdy německém Štětíně. Od útlého dětství to byla dívenka bystrá, zvídavá, cílevědomá. Ráda se učila. Matka o její budoucnosti přemýšlela prakticky už od jejího narození. Velká šance se naskytla, když si bezdětná ruská carevna Alžběta I., dcera Petra Velikého, potřebovala zajistit následníka, a tak adoptovala syna své zemřelé sestry provdané do Holštýnska. 

Po příjezdu svého tehdy patnáctiletého synovce Petra do Petrohradu z něj byla carevna Alžběta mírně řečeno rozčarovaná. Petr byl nejen nevzhledný, nevzdělaný a nevychovaný, měl i problematickou povahu. Navíc nekriticky obdivoval pruského krále Fridricha II. Velikého. Vlastně v ničem nevynikal, spíše naopak. Rusky se učil jen z donucení, vším ruským pohrdal. Když se ani po dvou letech nic nezměnilo k lepšímu, napadlo carevnu, že by mu mohlo prospět manželství. Napsala tedy rodičům tehdy čtrnáctileté Sofie a pozvala ji i s matkou do Petrohradu. Sofie byla velice pilná, brzy pochopila základy ruštiny, údajně celé noci nespala, jak se snažila napodobit carevnin přízvuk. Přestoupila k pravoslavné církvi, což jí nedělalo žádné potíže, protože náboženství nikdy příliš neprožívala, a přijala jméno Kateřina (Jekatěrina). Carevna Alžběta si ji velice oblíbila.

Politicky byl budoucí car pro Kateřinu dobrou partií (mimochodem byli vzdálení příbuzní), po lidské stránce to byla spíš hrůza. Hlavním úkolem Kateřiny bylo dát Rusku dědice. A to byl dlouho problém. Říkalo se ledacos – i to, že byl Petr impotentní, že měl podobný problém jako Ludvík XVI. Také to, že byla vlastně Kateřina do 23 let panna a že manžela podvedla teprve na popud carevny Alžběty, která už si začala dělat starosti. Následník se narodil teprve devět let po svatbě a historikové se domnívají, že otcem nebyl Petr, nýbrž Sergej Saltykov. V každém případě se po narození syna Pavla postavení Kateřiny upevnilo. Milenec Saltykov byl ovšem brzy poslán do ciziny a po jeho odjezdu ho nahradil jiný muž. Uvádí se, že jich bylo celkem 21. Mezi Kateřininy favority patřili například polský šlechtic Stanislav August Poniatowski, kterému Kateřina později dopomohla k polskému trůnu, Grigorij Orlov (ten se vlastně i se svými bratry zasloužil o to, že se Kateřina stala carevnou), asi nejznámější byl Grigorij Potěmkin (údajně se za něj tajně vdala, určitě jste slyšeli o Potěmkinových vesnicích) či poslední Platon Zubov, o čtyřicet let mladší. Až na výjimky to byli většinou mladí důstojníci s funkcí generálního adjutanta a měsíčním platem 10 tisíc rublů. Byli pečlivě vybíráni a prohlíženi carevniným osobním lékařem. Po vyšetření pak byli testováni dvorní dámou hraběnkou Bruceovou, jíž carevna bezmezně důvěřovala. Ta byla po letech pak nahrazena jinou, mladší „testérkou“ Annou Protasovou.

Kateřina VelikáJak se vlastně Kateřina stala carevnou? Po smrti tehdy velmi oblíbené carevny Alžběty se nástupcem podle jejího přání stal Kateřinin manžel Petr III. Moc velkou podporu Rusů však neměl. O to větší oblibě se těšila Kateřina, která ho rozhodně převyšovala i intelektuálně. A protože měl v té době milenku, s níž si více rozuměl, měl dokonce v plánu se Kateřiny zbavit a poslat ji do kláštera. Svou domácí i zahraniční politikou vyvolal velkou nespokojenost především v armádě, takže ta využila situace a provedla vojenský puč. Velkou roli v něm hráli výše zmínění bratři Orlovové. Ve vězení Petr po devíti dnech za nevyjasněných okolností zemřel. Dostal prý pohár vína s jedem. Protože odmítl vypít další, byl uškrcen. Podle oficiální zprávy vydané pro obyvatelstvo však zemřel na koliku.

Kateřina byla korunována a včele Ruska stála do své smrti dlouhých 34 let. Měla velké plány, většina jejích reforem ale zůstala jen na papíře. Hned na začátku si samozřejmě zajistila oblibu bohatými dary a zrušením některých Petrových nepopulárních zákonů – jako byla např. konfiskace půdy.

Úspěšná byla především v oblasti zahraniční politiky. Území Ruska rozšířila o jednu třetinu – především na jihu v oblasti Černého moře, na Dálném východě a také se podílela na trojím dělení Polska. Zisky v Polsku se jevily spíše jako kontraproduktivní, protože si vyžádaly obrovské finance na posilování armády proti neustále se bouřícím Polákům. V oblasti vnitřní politiky to již tak slavné nebylo. Postavení obyčejného lidu se vůbec nezměnilo. Nevolnictví Kateřina nejenže nezrušila, ale vlastně naopak utužila tím, že osvobodila šlechtu od povinnosti doživotní služby státu. Vydáním Listiny práv, svobod a výsad ruského panstva potvrdila zostření podmínek pro rolníky.

Ačkoli vydala výnos o založení tzv. lidových škol - prvních veřejných škol, v nichž se za vyučování neplatilo, a zakládala i odborné školy a univerzitu, přesto více než 90% obyvatelstva bylo i nadále negramotných. Alarmující bylo, že se negramotní vyskytovali i mezi šlechtou.

Snažila se naplnit carskou pokladnu. Různými prostředky. Protože byla v Rusku velká spotřeba vodky, zvedla daň z alkoholu na šestinásobek. Lidé si však raději připlatili … Zavedla také první papírové peníze a „zlehčila“ kovové mince. Přes všechna opatření zanechala svým nástupcům dluhy ve výši 200 miliónů rublů.

Na konci života ji přímo vyděsila francouzská revoluce. Obávala se, aby její myšlenky nepronikly do Ruska, proto ho opevnila hradbou cenzury. Dokonce zakazovala knihy, nestrpěla odlišné názory…

Zemřela v 67 letech následkem mozkové mrtvice. Ke konci života už byla velice nemocná, nepřiměřeně ztloustla, nemohla chodit. Takže řeči o tom, že to „přehnala se svým koněm“ (což se s oblibou povídá), určitě pravdou nebudou. To jen někdo potřeboval přikrášlit jinak nudnou historii, aby byla zajímavější ….

Kateřina ve filmu

Nejznámější filmová Kateřina v podání Catherine Zety-Jones

V seriálu Jany Ládyové o slavných ženách jste si mohli přečíst:

Reklama