hehe.jpg
Foto: Ilustrační. Shutterstock

Hledá sama sebe, a jak to tak bývá, na této cestě se velmi často ocitnete tak, že nejdříve padnete na dno, ať již psychické, nebo fyzické.

Katce Baierové, které přátelé říkají Kaie, je čerstvých 35 let, pracuje v rodinné firmě PoolPro Czech Republic, s. r. o. a žije na velmi krásném místě v klidné části Čerčan, blízko přírody, s nádherným výhledem na kopce. „Řekla bych, že mám moc hezký život, i navzdory tomu, že v červenci roku 2020 se mi otočil vzhůru nohama a ještě jsem ho tak úplně nepostavila zpátky na nohy,“ dodává s úsměvem k úvodním informacím o sobě. Její příběh je další inspirací, ve které najdeme odvahu, sílu a vůli, chuť do života a jistou dávku tvrdohlavosti, bez které zkrátka mnohé překážky zdolat nelze. O své cestě s mostem myokardu píše veřejně na stránkách svalovymustek.cz, a teď si o nich můžete přečíst i zde.

Na začátku všeho byly zdravotní potíže, a ne ledajaké.

Kdy tvoje potíže vlastně začaly? Mělo to nějaký zapamatovatelný nástup, či to bylo z ničeho nic? A jak se to projevilo?

Potíže začaly náhle v létě roku 2020 po silné alergické reakci. Prodělala jsem krátce za sebou tři ataky, které se zdály být ukázkovým infarktem, ten se však nikdy nepotvrdil. Po první atace jsem ztratila kondici, začala mít potíže s dýcháním, při zátěži se mi objevovaly bolesti na hrudi a někdy dokonce klidové. Všimla jsem si, že můj průměrný srdeční tep se z 65ti posunul mezi 80 - 90. Když jsem se to snažila přetlačit a zkoušela například běhat nebo posilovat, jak jsem byla zvyklá, dostala jsem většinou arytmii, ta byla hodně nepříjemná. Celý život jsem sportovala, takže to pro mě byla obrovská změna, najednou neudýchat běhání, jízdu na kole, tanec... Po té první atace to začalo a ty dvě další to jen zhoršily. Intuitivně jsem cítila, že to je srdce. Ale obhájit to u mých lékářů, to už byla kapitola další. 

Cesta k objevení mostu myokardu, vrozené srdeční anomálie, byla ještě přede mnou. Svalový můstek (most myokardu) je část koronární arterie, která z dosud neznámých důvodů tuneluje samotný srdeční sval (za normálních okolností koronární tepny probíhají po vnější straně srdce, ne skrz něj). 

Pokaždé, když srdce bije, „přemostěná“ část tepny je zmáčknutá – představte si to jako stéblo slámy, které mačkáte prsty.  Tím se odřízne průtok krve do levé horní komory srdce, v závažných případech někdy 80% nebo dokonce 100%. Levá horní komora je nejdůležitější komorou, protože právě ta pumpuje krev do těla.

Mnoho lidí mohlo o svalovém můstku mimoděk slyšet v souvislosti s náhlým úmrtím sportovců, dosud zdravý fotbalista náhle padne na hřišti a zemře. Pitva prokáže most myokardu. Ten člověk byl až do smrti, doslova, v pořádku a aktivní. 


Jakou zkušenost jsi měla s lékaři, a zkoušela jsi i nějakou alternativní léčbu? 

60c1d25342883obrazek.pngObecně mám s lékaři a sestrami pozitivní zkušenosti. Měla jsem negativní zkušenost s mou bývalou obvodní lékařkou. Byla jsem u ní registrovaná několik let, ale vůbec jsme se neznaly, protože jsem byla zdravá a nechodila jsem k ní. Začala jsem k ní chodit až s tímto stavem a už po prvním popisu toho, co se stalo, mi chtěla předepsat antidepresiva, která jsem odmítla - bolesti na hrudi jsou přeci (zejména u žen) úzkost a panické ataky nebo GERD (gastroezofageální reflux).  
Na druhou stranu jsem měla jsem úžasnou pozitivní zkušenost s týmem profesora Bělohlávka z VFN (primář kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN), který mi dělal katetrizaci, když jsem se konečně dostala na kardiologii. On i jeho tým byli jako pohlazení, milí, profesionální, přátelští, dalo mi to před vyšetřením obrovský klid (a to přitom byl vrchol covidové situace). Samotná katetrizace byla úplně bezbolestná, profesor zjistil, že se mi srdce navzdory cca 3 cm dlouhému mostu myokardu prokrvuje, poslal mě na zátěžový test, ten jsem prošla. Takže i když mám už rok jistý fyzický diskomfort, který symptomatické mosty myokardu způsobují, zatím neberu prášky a nemusím na operaci. V listopadu 2021 jdu na katetrizaci znovu, protože se mi ataka objevila tento rok znovu, a tentokrát byla bohužel extrémně silná, tak nevím, zda nezačněme s léky, zejména kvůli vysokému klidovému srdečnímu tepu, který to celé jen zhoršuje. Ale to je u symptomatických mostů myokardu běžné. Příznaky se liší od pacienta k pacientovi, protože svalové můstky se vyskytují v mnoha délkách, hloubkách a umístěních a protože se jejich příznaky kombinují s dalšími faktory, jako je endoteliální dysfunkce a usazování plaku. Zkušenosti ukazují, že hlubší svalové můstky mají za následek konkrétně větší bolest na hrudi. Zatímco mnoho lidí má velmi krátké můstky myokardu, které nezpůsobují žádné příznaky, jiní mají delší nebo hlubší můstky způsobující významné příznaky, včetně dětí. Někteří pacienti například nemohou vůbec běhat nebo cvičit, jiní mohou cvičit navzdory příznakům, jako je dušnost nebo pocit svírání na hrudi, a u jiných se během cvičení projevy dokonce zlepšují. 
Opět jdu na katetrizaci do VFN k panu Bělohlávkovi, on i jeho tým mají moji bezmeznou důvěru.
A co se týče lékařů, tak samozřejmě ještě musím vyzdvihnout kamaráda doktora Járu Holase (toho času Urgentní příjem nemocnice Motol), který celé tohle zorganizoval. Protože jsme spolu trávili hodně volného času a celé to se mnou prožil, věřil mi, že tohle nezpůsobuje psychika. On je úžasný a pečlivý lékař, zlatý člověk. Samozřejmě byl nešťastný, že neví, jak mi pomoci, ale od začátku stál při mě, že antidepresiva tohle opravdu nevyřeší a problémy nejsou psychické. Obrátil se proto na MUDr. Jana Vachka z VFN (to je velmi zdatný diagnostik), a společně konzultovali, co by mé potíže mohlo způsobovat. Doktor Vachek mě pak poslal na CT srdce, kde se poprvé ukázal most myokardu, a následně už si mě přebral profesor Bělohlávek a jeho tým.

Co tvé blízké okolí, cítila jsi podporu?

Ano, rodina i přátelé a kolegové, kteří mě znají, viděli, jak se ze dne na den něco stalo, něco pokazilo. Samozřejmě když jsem se vracela z vyšetření a nic se neukazovalo (svalové můstky se totiž většinou neukážou na EKG, neukážou se v krevním testu, ani na sono srdce), všichni jsme pochybovali, včetně mě, pochybovala jsem o sobě samé. Kopala jsem do svých základů, procházela jsem hlubokou terapií, abych si byla jistá, že si to nezpůsobuji sama, psychikou. 
Pro diagnostiku mostů myokardu neexistuje žádný zlatý standardní test. Lze jej zobrazit pomocí invazivních i neinvazivních technik. Je důležité, aby v případě stanovení takové diagnózy byly posouzeny také hemodynamické vlivy, a to pomocí dopplerovských průtokových katétrů nebo intrakoronárních tlakových vodičů. To už jsou ale pokročilá vyšetření, na která musíte mít doporučení.
Nejčastější příznaky mostu myokardu jsou bolest na hrudi  (angina pectoris – občas vystřeluje z hrudi do ramene, čelisti, podpaží, krku nebo po paži -mačkání, svírání, tlak, tíha), závrať, dušnost, únava, palpitace/arytmie (tj. nepravidelný srdeční rytmus), ztráta kondice a omdlévání, pocity na omdlení. Je pozoruhodné, že vysoká srdeční frekvence nebo tachykardie výrazně zvyšuje ischemii (nízký obsah kyslíku v srdci) způsobenou mosty myokardu. Studie, jako je Ripa et al., 2007, ukazují, že je tomu tak proto, že komprimovaná tepna se znovu otevírá jen velmi pomalu každý úder srdce, a zůstává tak po většinu nebo po celou diastolickou periodu ve stavu semi-komprese. Jak se zvyšuje srdeční frekvence, dramaticky se snižuje doba, kterou musí tepna znovu otevřít (diastolické období) – do té míry, že při velmi vysokých srdečních frekvencích se tepna nikdy znovu neotevře a průtok krve se neustále snižuje.

Jaká je prognóza s léčením a vyléčením? A jsi klidnější, když víš, o co vlastně jde, i když ani to není legrace?

Ženy přicházejí do nemocnice na pohotovost nebo do ordinace lékaře a stěžují si na bolest na hrudi, dušnost, nevolnost, závratě, bolest čelisti nebo jiné příznaky, které jsou považovány za příznaky srdečních problémů. Tyto ženy mohou podstoupit standardní vyšetření, aby se zjistilo, zda nemají v tepnách kritické ucpání cholesterolem, které je charakteristickým znakem obstrukční ischemické choroby srdeční.
Pouze u 50 % žen s těmito příznaky se však po srdeční katetrizaci – zákroku, při kterém se do srdce zavede dlouhá tenká trubička vedoucí skrz cévy – a angiogramu – rentgenovém snímku cév, který zobrazuje zásobování srdečního svalu krví – prokáže ucpání. Pokud se ucpání nezjistí, jsou často odeslány domů bez dalších vyšetření nebo jasné diagnózy. Jak říká doktor Shah, intervenční kardiolog z Yale School of Medicine, který se velmi zasazuje za správnou diagnostiku srdečních onemocnění u žen: „Ženy kvůli tomu trpí. Pokud pacientkám řekneme, že nemají žádnou blokádu, ale neprovedeme další vyšetření, budou mít pokračující příznaky a pravděpodobně znovu skončí na pohotovosti. Pokud podnikneme další kroky, které se nyní učíme dělat, můžeme stanovit přesnou diagnózu a pomoci pacientům lépe zvládat jejich onemocnění.“ 
Medikamentózní léčba se skládá z ß-blokátorů, blokátorů kalciových kanálů a proti-destičkové léčby. Při refrakterních (tj. nereagujících na léčbu) symptomech však může být odůvodněn chirurgický zákrok (operace metodou „unroofing“, myotomie), nebo CABG (bypass). Stenty nejsou indikovány jako léčba mostů myokardu, protože se ukázalo, že jsou v místě stlačení náchylné k prasknutí). .Pokud není přítomen významný koronární vazospasmus, je třeba se u pacientů s mosty myokardu vyhnout nitrátům, protože jimi vyvolaná rebound tachykardie může zhoršit stenózu. ß-blokátory snižují srdeční tep, snižují kontraktilitu a kompresi koronárních tepen a zkracují dobu koronárního plnění, proto se používají jako léčba první volby. Některé studie naznačují, že iFR ≤0,89 nebo FFR ≤0,80 se známkami bolesti na hrudi a tíže by měly být řešeny lékařskou nebo chirurgickou intervencí. Most myokardu, který se noří hluboko (> 5 mm do hloubky), by měl být léčen pomocí CABG, protože se ukázalo, že je lepší než chirurgická myotomie. Svalový můstek, který je krátký nebo středně hluboký a má střední závažnost, by měl být léčen pouze medikamentózně.
V roce 2018 provedl Dr. Balkhy z nemocnice v Chicagu první robotickou operaci metodou „unroofing“, Ti, kteří podstoupili operaci, uvedli, že doba jejich zotavení byla zhruba 10 dní, než se mohli vrátit do práce. Jeden pacient řekl, že dokonce dělá kliky o 10 dní později. To je neuvěřitelně krátké ve srovnání s měsíci nebo dokonce roky, které jsou zapotřebí k zotavení z konvenční operace srdce.

Založila jsi stránky, na kterých popisuješ svůj příběh - cestu, z mého pohledu je to svědectví o odvaze a vůli, mohou tě eventuálně lidé kontaktovat? Máš povědomí o tom, jestli u nás existuje nějaká skupina lidí s podobným příběhem

Děkuji za ta slova! Ano, určitě mě mohou oslovit lidé, kteří prochází tím stejným - ahoj@svalovymustek.cz, sdílejte stránky se svými lékaři, se svými rodinami, píšu tam opravdu všechno, a velmi obsáhle, věřím, že to pro Vás bude úleva a zároveň útěcha, také impuls k tomu, abyste se nevzdávali. Můžete mě najít také na twitteru (@real_kaie).  Existuje zahraniční skupina na facebooku - https://www.facebook.com/groups/MyocardialBridge, je nás tam teď necelých 1 100 a mnoho z nich jsou lidé, kteří už prošli operací, chystají se na operaci, nebo ve své zemi našli osvíceného chirurga ochotného je operovat, ačkoli to bude jeho první operace srdce metodou unroofing, všichni si velmi pomáháme. Úžasný je také mezinárodní tým International Heart Spasm Alliance, ten založily pacientky, které nyní mají za cíl propojovat lékaře s pacienty, kteří ještě nebyli správně diagnostikování. Jednou z jejich podporovatelek je Jennifer Tremmel, jedna z největších odbornic na mosty myokardu ze Stanfordu. 

Zdroje: autorský rozhovor s Kateřinou Balerovou svalovymustek.cz, www.facebook.com/groups/MyocardialBridge,

Reklama