Při současné obnově Karlova mostu podle inspekce ministerstva kultury zásadně utrpěla jeho estetická a výtvarná hodnota.

Nekoncepční opravou zábradlí byla podle protokolu z kontroly památkové inspekce značně poškozena autenticita i dokumentační funkce této významné národní kulturní památky.

Ministerstvo kultury dnes zprávu zveřejnilo na své internetové stránce.

Národní kulturní památka je podle inspekce provedenými zásahy ochuzená o „mimořádně pohledově působivou tvarovou i barevnou pestrost a plasticitu originálního řešení odrážejícího historický vývoj mostu“.

Památce ublížila zejména rozsáhlá výměna opravitelných autentických kamenů za kvádry vyrobené z nevhodného pískovce a změna původní řezby kamene.

 

V zásadním rozporu s původní podobou je podle zprávy i nově sesazené kamenné zábradlí mostu. Mnohé původní kvádry jsou zkráceny či osazeny na jiném místě. Nové kusy se svým tvarem a rozměrem neshodují s původními.

Současný pracovní přístup podle inspekce není kvalitní řemeslnou prací, která je pro opravu Karlova mostu nezbytná:

„Kamenné bloky jsou osazeny křivě a nepřesně, jsou dosekávány na místě, aby bylo skryto jejich špatné osazení. Provedené úpravy svým vzhledem evokují dojem levného a nepříliš povedeného obkladu, respektive kašírování.“

Počet vyřazených kamenných kvádrů navíc výrazně přesáhl množství zjištěné diagnostickým průzkumem Přírodovědecké fakulty UK.

 

Město v době přípravy obnovy této památky podle zprávy pochybilo i v dalších směrech. Neoznámilo svůj záměr Archeologickému ústavu AV, čímž údajně porušilo zákon.

Nezajistilo vypracování aktualizovaného stavebně-historického průzkumu, nezajistilo průzkum kamenických značek a nepředložilo návrh úprav na zabezpečení ochrany sochařské výzdoby a ploch konstrukce mostu ohrožených během stavby.

 

Vlastník mostu navíc nepředložil ani dokumentaci řešící opravu kamenného zábradlí a přilehlých partií a nevyžádal si závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče, který rozhoduje, zda jsou zamýšlené práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a za jakých podmínek je lze uskutečnit.

 

Oprava Karlova mostu začala loni v srpnu. Stavebníci pokládají novou izolaci, vyměňují i kameny v zábradlí mostu. Postup prací zkoumala památková inspekce ministerstva kultury od poloviny července.

Reklama