Kardioangiologická klinika svaté Anny obnovila příjem pacientů. K dispozici jsou jim nové prostory Mezinárodního centra klinického výzkumu.

Pokud žijete v Brně nebo v jeho okolí, určitě by vás mohla zajímat tato informace: O týden dříve před původním očekáváním jsou již přijímání první pacienti do nových prostor  budovy Mezinárodního centra klinického výzkumu k urgentním zákrokům, k ambulantním vyšetřením i na lůžková oddělení I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Klinika obnovuje v plném rozsahu komplexní péči o pacienty s urgentními stavy, zejména s akutním infarktem myokardu, život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu nebo plicní embolií, péči o pacienty po transplantacích.

Celková lůžková kapacita na čtyřech odděleních činí 86 lůžek, z čehož 11 lůžek připadá na koronární jednotku, která může přijmout o 3 pacienty více oproti původnímu stavu. Nové prostředí přináší významně vyšší komfort pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Pracoviště jsou špičkově vybavena, nově posílena o řadu technologií, z nichž nejvýznamnější je druhá angiografická linka v ceně 25 mil. Kč.

Vedení fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, jménem ředitele Ing. Petra Košky, MBA, a vedení I. interní kardioangiologické kliniky, v čele s prof. MUDr. Lenkou Špinarovou, PhD., touto cestou děkuje za ochotu a vstřícnost kolegům z dotčených pracovišť, kteří převzali na dobu pěti týdnů péči o pacienty spadající do působnosti kardioangiologické kliniky. Jmenovitě jde především o II. interní kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Interní kardiologickou kliniku a dalších odborná pracoviště Fakultní nemocnice Brno, Nemocnici Milosrdných bratří, Vojenskou nemocnici a Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje.     

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Má 30 odborných pracovišť s centry vysoce specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Disponuje  964 lůžky. Její pracoviště jsou výukovými základnami LF MU. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Realizuje unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).

 tisková zpráva            

 

Reklama