Nadační fond Kapka naděje letos poprvé udělí výroční Cenu Kapky naděje, která je oceněním lidských a profesionálních kvalit. Slavnostní ceremoniál se uskuteční dnes 4. prosince ve Francouzké restauraci Obecního domu v Praze a vystoupí zde houslová virtuozka Gabriela Demeterová se svým Collegiem.

Laureátem Ceny Kapky naděje se stává osobnost, která významně obohatila svůj obor a současně je aktivně činná v oblasti dobročinnosti a humanity. Cena by měla rovněž podpořit významné vědce a lékaře, jejichž odborná činnost v oblasti výzkumu napomáhá k aplikování charitativních projektů. Smyslem udělení Ceny Kapky naděje, jejíž ceremoniál navrhl Janis Sidovský, je veřejné ohodnocení nejvýznamnějších osobností a firem, kteří svými lidskými, odbornými a dobročinnými postoji ovlivňují nejen své blízké, ale celou společnost.
V letošním, prvním, ročníku bude udělena cena v kategoriích Osobnost, Umělec, Sportovec a Mecenáš roku. Zvláštní cena bude udělena zástupci médií za objektivní zobrazování charitativní činnosti a její popularizaci. Mimořádným oceněním je pak Cena cti, která ocení trvalé výjimečné profesionální výsledky osobnosti a současně její soustavnou podporu charity nebo podíl na rozvíjení dobročinných projektů.
Držitelem Ceny cti se letos stane profesor Josef Koutecký.
O udělení cen rozhodlo kolegium Kapky naděje, o kategorii Osobnost roku rozhodli občané hlasováním na webových stránkách nadačního fondu Kapka naděje a Sidovsky Management. Nejvíce hlasů v této kategorii obdržel Zdeněk Svěrák, následovaný Anetou Langerovou a Terezou Maxovou.
Vyhlašovatelem Ceny Kapky naděje je nadační fond Kapky naděje a klade si za cíl kultivovat české charitativní prostředí. Cena by rovněž měla přispět  k pozitivnímu vnímání dobročinnosti a popularizovat ušlechtilost humanity.
Mezi předávajícími se v Obecním domě objeví prezidentka nadačního fondu Kapka naděje paní Vendula Svobodová, akademický malíř a držitel Oscara Theodor Pištěk nebo spisovatel Zdeněk Mahler.

Tisková zpráva

 

Reklama