Kampaň Správná škola propagující zapojení moderních technologií do výuky na základních školách přichází s druhým ročníkem. Vyhlašuje soutěž mezi všemi třídami českých škol, která má ukázat reálný stav výuky s ICT a zapojení žáků do interaktivní výuky v běžných kmenových třídách, výuky jazyků či přírodních věd.

Loňské výsledky ankety projektu ukázaly, že pouze 20 % rodičů je přesvědčeno o tom, že učitelé využívají správně technologie ve školách. Celá akce je podpořena online kampaní a nově k ní bylo vytvořeno také upoutávkové video. Organizátorem kampaně je společnost AV MEDIA. Partnerem soutěže se stala společnost Microsoft.

Soutěž probíhá od dnešního dne do 15. května tohoto roku a o vítězi rozhodne odborná porota a návštěvníci webových stránek, kam soutěžící své příspěvky sami nahrají.

Třídy, které se chtějí do soutěže zapojit, musí natočit video, které bude zachycovat vzdělávání či rozvoj studentů s využitím moderních ICT prostředků jako jsou například interaktivní tabule, žákovská zařízení, jazykové laboratoře, digitální měřicí systémy aj. Výherci pak získávají příspěvek na školu v přírodě ve výši 30 000 Kč a 2x jednodenní školní výlet v hodnotě 15 000 Kč do některé z nabízených vědecko-zábavních institucí po celé ČR.

deti pc

„Kampaní bychom chtěli podnítit zájem rodičů a dětí o podobu výuky v jejich škole a rozvířit diskusi o změnách směřujících k efektivitě využití moderních technologií ve školách,“ uvádí Ivana Melíšková, konzultant pro vzdělávání ze společnosti AV MEDIA. „Interaktivní tabule, zapojená žákovská zařízení, hlasovací a měřicí systémy PASCO pro realizaci experimentů v přírodních vědách, interaktivní stoly nebo podlahy – to vše jsou nástroje, které pomáhají učitelům k atraktivnější formě výuky. Děti si díky tomu lépe zapamatují látku z hodiny a projevují větší zájem o učení,“ doplňuje Melíšková.

„Dnešní děti používají technologie od malička a jejich přítomnost zvyšuje jejich pozornost a zájem o cokoli včetně vzdělání. Právě proto hledáme inspirativní příběhy o tom, v jakých předmětech a jak si například děti „hrají“ v Minecraftu, jak ve výuce efektivně a zábavně pracují se vzdělávacími aplikacemi z Windows Store, jak využívají virtuální prostředí ve OneDrive, nástroje Office, poznámkový blog ve OneNotu, či jak si děti například užívají videokonference se studenty z druhé části zeměkoule přes Skype in the Classroom“, doplňuje Karel Klatovský, manažer programu Partneři ve vzdělávání, Microsoft.

Videa ze soutěže by dále měla sloužit jako inspirace pro ostatní školy a ukázat tak správné příklady výuky s konkrétními aktivitami.

Více se o projektu můžete dozvědět na www.spravnaskola.cz

Reklama