Nadace na ochranu zvířat a spol. Mars Czech s.r.o., výrobce značek Pedigree a Whiskas, spustili již 5. ročník kampaně POMOZTE NAPLNIT MISKY V ÚTULCÍCH. Cílem kampaně je na základě prodaných výrobků značek Pedigree a Whiskas v období od 15. srpna do 15. listopadu 2013, darovat vybraným útulkům misky plné psího nebo kočičího krmiva. Zvířata v útulcích si takovou pomoc opravdu zaslouží. Příběhy některých z nich jsou plné odhodlání, vůle, bojovnosti a hrdinství.

Misky

Útulky jsou přeplněné smutnými příběhy týraných či odložených nalezenců. Velmi si vážíme práce, kterou jednotlivé útulky odvádějí. V tomto roce jsme se rozhodli zapátrat po příbězích zvířecích hrdinů, abychom spotřebitelům dokázali, že i zvířata z útulku zaslouží náš respekt, obdiv a podporu,“říká Alice Suchanová ze společnosti Mars.

Ředitelka Nadace na ochranu zvířat Mgr. Eva Hodek říká: „Jsme velmi rádi, že jsme již od začátku součástí kampaně „Naplňte misky v útulcích“, která přináší tak důležitou podporu. V dřívějších letech byla kampaň velmi úspěšná a celkově bylo za uplynulé 4 roky jejího trvání do útulků darováno 156 tun krmiva.“

Týraný kocour Alfréd, který si prošel peklem, a přesto dnes žije veselý a šťastný život. Neslyšící, ale přítulný Matýsek. Kříženec Německého ovčáka Beckyáš, který při nalezení vážil pouhých 14 kilogramů. Andělka, jejíž majitel zanedbal její kýlu a později ji odložil. Nevidomý kříženec jezevčíka Randík, které si i přes svůj handicap vesele hraje s ostatními psy a chová se, jako by žádnou vrozenou vadu neměl. Nebo Václav, kříženec, který dvakrát po sobě přišel o svého pána, a který se při každé příležitosti vracel do své domoviny, aby zde pána našel. To je jen krátký výčet příběhů, se kterými se v útulcích setkávají dnes a denně.

Tito zvířecí hrdinové dokázali překonat nepřízeň osudu, nadále důvěřovat lidem, být zase veselí a žít šťastný život, a to i přes šrámy, které jim v minulosti nadělil. Nebýt útulků a lidí, kteří se jich ujali a poskytli jim péči a nový domov, příběhy by možná tak šťastně nekončily. To je důvod, proč se Nadace na ochranu zvířat a značky Pedigree a Whiskas rozhodly právě útulkům a zvířatům poskytnout pomoc. V rámci kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“ daruje společnost Mars z prodaných výrobků misky psího nebo kočičího krmiva vybraným útulkům.

„Pro náš útulek tato kampaň znamená hodně. Již několikrát jsme dostali krmivo pro pejsky a ušetřené peníze jsme mohli použít hlavně na veterinární péči. Pejsky necháváme kastrovat, očkovat, podle potřeby jim ošetřujeme chrup a zajišťujeme další léčebné zákroky. V útulku máme několik zvířat, které musí denně užívat léky. Kdyby nebylo této kampaně, zajištění nákladných léků by pro nás bylo mnohem složitější. Finance jsou zapotřebí také na celý chod útulku – na energie, benzín, topení atd. Jsem ráda a vděčná za kampaně, které pomáhají útulkům a jejich svěřencům. Jejich pomoc je zvláště pro soukromé útulky velmi důležitá,“ říká Jaroslava Kladivová z útulku Komořany.

V České republice je více než 7 000 opuštěných psů a koček žijících v útulcích. V loňském roce na kampani spolupracovalo 70 útulků pro psy a kočky v České republice a na Slovensku. Tento rok by mohl být počet ještě vyšší. Kampaň probíhá od 15. srpna do 15. listopadu.

Partnery výjimečné kampaně, která nemá v Čechách ani na Slovensku obdoby, jsou Nadace na ochranu zvířat a společnost Mars Czech s.r.o. Kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“ byla poprvé spuštěna v roce 2009 a s přibývajícími lety je stále úspěšnější. V  loňském roce bylo vybraným útulkům darováno 49 tun psího a kočičího krmiva a během čtyřletého trvání kampaně celkem 156 tun suchého krmiva značek Pedigree a Whiskas.

Reklama