20. 4. v 11.41 slunce vstoupilo do znamení býka. Býk podle základní charakteristiky živlů patří mezi znamení zemská. Je zcela oddán hmotným zkušenostem, pro které nasazuje všechnu svoji sílu, buduje a při tom zapomíná na duchovní cíl své práce. Ovšem znamení býka jako každé má své nesporné klady ale i zápory.

Pokud se malý býček na tomto světě ocitne ve své stinné stránce, pak vězte, že se nádherná býčí smyslnost změní v mánii. Místo toho, aby užíval dobrého jídla a pití, ukájí se na orgiích žravosti a pitek. Láska nemá význam, chce jen sex. Spořivost se promění v hrabivost, touha po majetku žádostí bez zábran. Mstí se za věci, které mu kdosi kdysi udělal a jež jsou dávno zapomenuty. Prokázané dobré skutky ignoruje a stává se ničitelem z přesvědčení. Ovládá se stále méně, počet spontánních výbuchů hněvu roste. Je plný větší a větší zloby. Musí bezpodmínečně najít rovnováhu, jinak dojde ke katastrofě.

Achát

Jako pro každého zástupce zvěrokruhu i pro býka byly pečlivým studiem vybrány drahokamy, které mu na cestě stínem mohou poskytnout pomoc či útěchu....

Achát – daruje býkovi sebedůvěru a podporuje pozitivní stránky jeho zemitého, důkladného a rozvážného charakteru. Pod ochranným vlivem achátu může býk optimálně rozvíjet svou sílu a vytvořit díla vyžadující výdrž, trpělivost a smysl pro skutečnost.

Avanturín – dovoluje býkovi čerpat z přírody klid a sílu. Uvádí ho do souladu s přírodními procesy růstu, z něhož pak vzniká pocit bezpečí a radost ze života.

Hnědožlutý citrín – zprostředkuje pohodu, teplo a jistotu. Umožňuje býkovi zpracovat jeho zkušenosti, přijímat nové dojmy a otevřeně a svobodně vyjadřovat své pocity.

Mechový achát – dokáže býka naladit na vnitřní zákonitosti a síly přírody a získat tak vyrovnanost, novou vitalitu a pocit bezpečí ve vyšších přírodních souvislostech.

Hnědočervený korál – posiluje býkovu potřebu mít pevnou půdu pod nohama, kde se může otevřít proměnlivému toku života a snadněji se přizpůsobit změnám. Tímto způsobem podněcuje korál celkový rozvoj jeho osobnosti.

Růženín – zrcadlí něžné city a lásku, skrytou v duši zrozence ve znamení býka, a vynáší je na světlo. Léčí rány jeho srdce a umožňuje mu úplně se otevřít jinému člověku, aniž by se neustále musel obávat ztráty. Prohlubuje jeho radost ze života a nechává ho objevovat krásy přírody, umění i ostatních lidí. Také oživuje jeho tvůrčí sílu

Chryzokol – přiřazený býkovi i v indiánské tradici, mu zjevuje skutečnost, že uspokojení nelze hledat jen v materiální oblasti. Pod vlivem chryzokolu představujícího totožnost zákonů naší Země se zákony nebeskými přijímá býk bohaté dary země a nebes a žije v souladu s jejich zákony. Tento kámen mu daruje vděčnost, lásku a mír

Safír – podporuje býkovu ochotu přiklonit se k nezničitelnému věčnému bytí, což samo o sobě přináší trvalé štěstí. Jeho klidná síla v něm probouzí víru v existenci boha a jako spolehlivý přítel býka provází k vyšší dokonalosti.

Smaragd – odkrývá býkovi tajemství života a vede ho k uspokojivému naplnění. Nechává proudit do jeho duše síly růstu a obnovy na všech rovinách bytí, pomáhá mu najít pro sebe v životě úkoly a plnit je v souladu s těmito sílami. Prohlubuje lásku jeho srdce, která v sobě obsáhne vše a její síla bezděčně přispívá k prospěchu všeho živého.

Čtěte také:

Reklama