Druhá půlka května je již od 21. dne ve znamení blíženců. Které drahokamy jim mohou pomoci na pouti za lepším já? Dočtete se v následujícím článku...

Některé horoskopy uvádějí, že blíženci končí 20. červnem, některé je posouvají ještě do 21. června. Pokud se blíženec narodí pod vlivem temných aspektů - podle knihy Karmické problémy jednotlivých znamení od Hany Greil, větrná vichřice je ve srovnání s ním symbolem klidu. Dnes tak a zítra jinak - a to vše zcela bez důvodu. V žádném případě se na něj pak nedá spolehnout. Hovoří o lásce, ale již dávno spřádá plány s někým dalším. Létá od jednoho k druhému a nemůže se za boha rozhodnout. Co kdyby náhodou přišlo něco ještě lepšího? Jejich radost z povídání se pod vlivem špatné karmy změní v zálibu v tlachání. Blíženec je vždy zvědavý, ale pokud u něj získá jeho špatná karma navrch, začne se vrtat ve věcech, do kterých mu nic není, a bez zábran klevetit. Soukromou sféru druhých pak vůbec nerespektuje, potřebuje vytáhnout všechno na povrch. Radostná blíženecká otevřenost se přemění na čirý exhibicionismus. Každého pak musí se svými problémy obtěžovat...

stone

Nic však není jen černé ani jen bílé a do všech vlastností a situací lze vkročit a pracovat s nimi, pokud se pro toto blíženec rozhodne, jsou tu dávnými učenci určeny drahokamy, které mu na jeho pouti za svým lepším já mohou pomoci:

Křišťál – rozvíjí nejdokonalejší výrazovou formu tohoto znamení. Jeho přímé světlo ho doprovází na cestě poznání nerozlišené jednoty. Na tomto základu chápe blíženec mnohotvárnost jako proměnlivou hru jednoty a dokáže toto poznání a hlubokou radost této pravdy zprostředkovat ostatním. Postupným odstraňováním blokád se blíženec otevírá Boží existenci a její pravdě. 

Akvamarín – umožňuje blíženci přístup k vlastnímu nitru, spojení s jeho vyšším já, aby tak objevil nejhlubší poznání, které vrcholí sjednocením s vesmírem. Tento kámen vyjasňuje jeho duši, zušlechťuje jeho vibrace, aby dosáhl vyšší úrovně bytí a sloužil jako prostředník jejích poselství a léčivých sil. S pomocí akvamarínu objevuje blíženec lásku a ryzost vlastní bytosti a je schopen je otevřeně a tvořivě vyjádřit.

Bílomodrý chalcedon – dává blíženci důstojný klid, schopnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu  a přijímat jeho inspiraci. Podporuje také harmonický a živý výraz jeho řeči a jeho možnosti předávat díl jasně a klidně vlastní zkušenosti a poznatky.

Mechový achát – indiánská tradice připisuje blížencům mechový achát. Ten činí jeho ducha přístupným nejen mnohostranným formám života na naší planetě, nýbrž i jejich obsahu a poselství tak, aby mohl sloužit jako prostředník mezi člověkem a přírodou.

Zlatý  topaz – prohlubuje blížencovo myšlení tak, aby se z jeho intelektuálního porozumění stala moudrost. Také tento kámen mu pomáhá zpracovat životní zkušenosti a naplňuje ho mocným světlem. Díky topazu nachází pravé jádro vlastní osobnosti a rozvíjí svou srdečnost, lásku a radosti ze života.

Citrín – zvyšuje blížencovu schopnost vyzařovat světlo. Pomáhá mu vyjasnit se a zpracovat citové problémy a poučit se ze životních zkušeností. Také mu umožňuje realizovat jeho nápady, včlenit  intuitivní poznatky do všedního života, a dosáhnout tak větší spokojenosti a naplnění.

Čtěte také:

Reklama