Předjarní období se nám posunulo do vodního znamení ryb. Dny jsou již delší, a tak se můžeme pomalu začít těšit na vytoužené jaro. I znamení ryb, jako každé jiné znamení a jako vlastně vše na tomto světě, má svá pozitiva i negativa. Podívejme se na přehled karmických problémů, které jsou vlastní právě rybkám a se kterými budou zřejmě při své životní pouti bojovat nejobtížněji.

Podle Hany Greil, která tento srozumitelný popis sestavila, ryby, pokud se ocitnou pod vlivem negativní karmy, propadnou totálně svým představám a zabarikádují se ve svých mystických světech, ve kterých hrají hlavní role rytíři a dobré víly. Pro okolí se tak stanou neoslovitelnými. Rybí připravenost pomáhat se stane sebeobětováním, za všechno se budou obviňovat. Ztráta reality může být tak zlá, že ryba uteče do opojení, které ji zavede do labyrintu duše, ze kterého jen těžce najde cestu ven...

perla

Aby se někdy až přecitlivělým rybám v tomto životě dařilo lépe uchopit svá životní poslání i s jejich odvrácenou stránkou, jsou tu i pro ně polodrahokamy, které jim, pokud si to ryba připustí, budou pomáhat.

  • Korál – vyrovnává výkyvy zrozence ve znamení ryb a také umožňuje neztratit přitom svou subtilní citlivost a schopnost účelně se přizpůsobovat proudu života. 
  • Jadeit – odpovídá skromnému, senzitivnímu a láskyplnému charakteru ryb. Daruje jim harmonii a klid, učí je důvěřovat moudrosti svého srdce a celou šíří své duše se těšit z krásy a bohatství života.
  • Adulár – zvyšuje vnímavost, něžnost a soucit ryb, vyjasňuje jejich předtuchy a sny. Udržuje jejich citový život v rovnováze a pomáhá jim smířit se s rozmanitostí a hloubkou svých citů a rozeznat, kolik síly a bohatství se v nich skrývá.
  • Perla – podněcuje ryby k láskyplnému smíření, k ochotě neuzavírat se ani trpkým zkušenostem, nýbrž je akceptovat jako lekci, která vede nakonec k upevnění a zdokonalení osobnosti. Vedle toho jim perla dává nádherný pocit bezpečí v klínu Boží matky. 
  • Fialový fluorit – prohlubuje intenzivní vnímání ryb a usnadňuje jim přístup k poznání dokonalosti. Vnáší jasno do množství obrazů a odměnek, proudících z hloubi jejich nitra, a nechává je rozlišit univerzální pravdy od projevů vlastního podvědomí. Tento kámen jim také dává odvahu včlenit vlastní poznatky do reálného života.
  • Akvamarín – podněcuje ryby k přijímání lásky a pravdy, které jsou blízké jejich původní bytosti a k jejich otevřenému, svobodnému a tvůrčímu vyjádření. Jejich srdci dává čistotu, inspiraci a schopnost stát se prostředníkem Boží lásky a jejich léčivé síly.
  • Ametyst – daruje rybám víru v sebe sama a vede je k dokonalosti. Energie ametystu a ryb se shodují natolik, že jim umožňují využívat všechny jeho vlivy. 
  • Kunzit – zušlechťuje srdce ryb, a tak jim ulehčuje přístup k nejhlubším tajemstvím života a vesmíru. S jeho pomocí nacházejí nekonečnou radost z čisté lásky a prožívají jednotu s prazákladem veškerého bytí. Podporuje jejich cílevědomost na této cestě a odstraňuje omezení a zábrany jejich srdce, znemožňující toto vnitřní splynutí.
Reklama