Konec března patří podle zvěrokruhu  znamení Berana. Beran jako každé znamení oplývá krom těch pozitivních vlastností  i těmi negativními. Tak jako mince má dvě strany a každé světlo stín, tak i Beran se rodí na tento svět s karmickými problémy, které k němu neodmyslitelně patří.

Mezi ty, se kterými právě Beran nejobtížněji bojuje, jmenuje Hana Greil několik těch nejvýraznějších – pokud se Beran obrátí tváří ke svému stínu, potom se každý stává jeho nepřítelem, s nímž bezectně bojuje. Vždy je otevřený všemu novému a připraven se učit a poznávat, ale najednou je vše staré jen smetí, které je neprodleně potřeba odstranit. To samé platí pro lidi, které má Beran rád. Už mu není nic dobré, všichni jsou idioti a ještě ke všemu pomalí! V této pozici (temné) se z beránka stane vzteklý beran. Zničí jiným lidem kariéru, nikoho nepustí ke slovu. Po sexuální stránce se stane nezmarem. K okolí se chová výjimečně agresivně a jeho pozitivní vlastnosti zmizí v dál...

kameny

Pokud se zrozenec v Beranu opravdu ocitne na cestě svého horšího já, i pro něj byly určeny drahokamy, které mu na jeho cestě mohou přidat  barevné světlo do duše, a tak jeho negativní vlastnosti obrousit a uhladit.

  • Hematit – uvádí do souladu vznešené cíle beranovy s reálnými podmínkami. Sjednocuje jeho rozptýlenou energii, a zásobuje tak berana novou sílou. Tento kámen mu dodává i v nejtěžších časech odvahu a pomáhá mu poučit se ze životních zkušeností a stát se rozvážnějším a trpělivějším.
  • Rudý jaspis – propůjčuje Beranovi vytrvalost a trpělivost, aniž by přitom ztratil své nadšení. Jeho impulzivní energii obohacuje o prozíravost, moudrost  soucit a posiluje jeho ochotu činit dobro a sloužit Bohu jako nezištný prostředník.
  • Rudý karneol – harmonizuje s živostí a tvořivostí berana a zároveň uzemňuje jeho energii. Podporuje jeho výdrž při uskutečňování nápadů a pomáhá mu neztrácet radost z daného okamžiku při sledování cílů, zaměřených do budoucna.
  • Rudý opál – který je Beranovi přiřazen i podle indiánské tradice, udržuje jeho energii v pohybu. Mírní jeho deprese a učí ho nebránit se běhu života a jednat v souladu s jeho zákony. 
  • Granát – podporuje svým tmavě červeným ohněm Beranovu sebedůvěru, sílu vůle a jeho pohnutky k veškeré konstruktivní činnosti. Podporuje uskutečnění jeho úmyslů a schopnost neztrácet přitom ze zřetele podstatu věcí a neupadat do povrchnosti. Granát umožňuje beranovi vědomě směřovat jeho sexuální energii a intenzivněji ji prožívat.
  • Rubín – zdokonaluje Berana na všech úrovních, zjemňuje jeho energie. Zušlechťuje jeho pohnutky a posiluje jeho inspiraci a tvořivost. Tento kámen umožňuje Beranovi objevit vyšší aspekt jeho sexuality. Do jeho intenzivní činorodosti nechává pronikat blahodárné teplo lásky a podněty k nadšenému hledání cílů, sloužících duchovnímu rozvoji.
  • Rudý turmalín – zprostředkovává Beranovi energie plné lásky a zároveň i cílevědomosti. Pomáhá mu smířit se se slabými stránkami jeho osobnosti a odstraňuje zábrany, znemožňující projev jeho bytosti. Mimoto zvyšuje vibrace tohoto zrozence takovým způsobem, že pak sám může přijímat  Boží lásku a také ji s radostí věnovat svým bližním.

Čtěte také:

Reklama