Podzimní čas se nám polehoučku přesunul do hvězdného znamení štíra. Štír jakožto vodní znamení je ve spojení s emocionální karmou. Podle Jiřiny Libánské a jejího pojednání o karmickém významu prvků se duším vodního znamení v minulém životě nepodařilo dostatečně ovládnout emoce. Proto se rozhodla v současném životě pracovat na této úrovni.

kámenSnaží se naučit ovládnout své city, ukáznit je a nepřipustit, aby prvek vody přinesl negativní vlivy, které by narušily rovnováhu. Není to tak snadné naučit se dát své city do služby pravé lásky. Poutání se na záležitosti srdce a citu, na lidi a věci, které je uvolňují, je silným karmickým poutem, od kterého se bude nutno jednou osvobodit. Silná emocionální závislost na jiných lidech poutá. Štír, pokud se dostane do negativního karmického vlivu, se bude bezcenně přeceňovat, jeho odvaha se stane zpupností, která přímo vyvolává nebezpečí. Zabere na náladu zániku světa a bude si chtít ještě pořádně užít. Tento princip se přenese i na lásku a sex, takže jeho vztah je vystaven velkému riziku. Štíří bláznivé představy se bohužel i rychle přenesou i na druhé, takže se stává opravdovou hrozbou.

Na pomoc „Štířímu světu“ však dávní učenci z dob, kdy ještě obloha byla knihou, z níž zasvěcenci četli osudy lidí i světa, určili drahé kameny, které svou povahou negativní vlivy vyrovnávají. 

Hematit – daruje štírovi mírnost, klid a odkrývá mu jeho potenciál obnovujících sil. V krizových obdobích posiluje jeho odvahu vyrovnat se s těžkostmi a přijmout zkušenosti, které se v nich skrývají, a růst tak k větší dokonalosti.

Rudý jaspis – zprostředkovává štírovi do sebe soustředěnou sílu, důvěru v moudrost Matky země a ochotu učit se od ní. Tak mu dodává soucit, obětavost a podněty tvořivé Boží síly ke službě druhým.

Malachit – který je štírovi přiřazen i podle indiánské tradice, podněcuje jeho schopnost přeměny a obnovy. Pomáhá mu akceptovat vlastní stinné stránky, rozpoznat své sklony ke lpění a pak se uvolnit. Tento kámen umožňuje růst jeho porozumění a lásky. Nechává ho přizpůsobit se proměnlivému toku světla a stínu, braní a dávání a stát se tak otevřenějším a pružnějším. Zvyšuje jeho schopnost přijímat jemné energetické formy a čerpat z nich radost ze života.

Achát – (s krystalky uprostřed) vede štíra k poznání vnitřního světla, jasu a čistoty, skryté v hloubi jeho bytosti, pomáhá mu objevit ryzí jádro jeho osobnosti a zůstat mu věrný ve všech pokušeních a svodech. Pod vlivem achátu dokáže štír lépe porozumět hnutí vlastní duše. 

Obsidián – zavádí štíra do hloubek jeho podvědomí, nechává ho vědomě prožít nevyřešené emocionální struktury a zpracovat je. Rovněž mu pomáhá dostat se ke zdroji světla a tvořivé síly, skryté v těchto hloubkách a včlenit je do svého života.

Granát – podporuje štírovu schopnost pronikat pod povrch věcí a dosáhnout rozsáhlých vědomostí. Posiluje jeho odvahu, výdrž a sílu. Také mu umožňuje vědomě řídit energii, prohlubuje jeho sexuální prožitky, jenž se pak mohou stát prostředkem přeměny a obnovy.

Černý Opál – ukazuje štírovi, že dokonalá prázdnota obsahuje duchovní zárodek veškerého života. Proto ho zbavuje strachu uvolnit se, odevzdat se této prázdnotě a potom přivítat světlo nového života.

Ametyst – vede štíra k poznání, že jen vlastní důvěrou a obětavostí  lze dosáhnout nejhlubších pravd života i vnitřního splynutí s milovaným člověkem a se životem. Prohlubuje jeho intuici, vnitřní nazírání a schopnost rozvíjet nesobecké myšlení a jednání.

Rudý Turmalín – odvádí štíra od jeho sklonů k přílišné citové fixaci. Pomáhá mu osvobodit se od toho, co brání jeho rozvoji a otevřít se duchovnímu rozvoji.

Černý Turmalín – rozptyluje záporné energie, odvádí je pryč a podněcuje štíra k tomu, aby se stal služebníkem světla.

Čtěte také:

Reklama