Jen kousek za Miškovicemi za malebnou náručí nevelkého lesa je kus skály. Na první pohled naprosto obyčejný, ale hned na ten druhý se k němu váže celkem milá legenda, která se dochovala až do technicky a racionálně zdatného 21. století…

...což nelze přehlédnout, soudě doslova podle davů zpravidla žen, které sem přicházejí, aby položily dárek a vyslovily přání, týkající se lásky.

Je jedno, jestli je právě pondělí nebo kterýkoli den. Magdaléna vás vyslyší kdykoli.

A kdože to ta Magdaléna je?

V blízké jeskyni prý vydechla naposledy dívka, která, nešťastně zamilovaná, pojala pocit, že bez naplnění své obrovské nehynoucí lásky nemá již na tomto světě žádné radosti a budoucnosti. I spolykala vratiče v takovém množství, že by ji nezachránili ani dnes.

Právě tady, u tohoto kamene, se děvče pro svůj zoufalý čin rozhodlo. Do blízké jeskyně se pak uchýlila a počkala na vysvobození z pozemského trápení.

touha

A co se stalo?

Magdaléna byla prostá dívka, dcera ševce z nedaleké vsi. Po uši zamilovaná do hocha jménem Jiří. Ten její lásku ochotně opětoval, ačkoli on byl synem bohatého kupce, který nerovnému vztahu nepřál ani trochu.

Nic nebylo platno, že za dva mladé lidi byla osobně orodovat i matka dívky, a dokonce i místní správce, který byl evidentně rozumný člověk. Kupec byl neoblomný a tvrdý člověk. Jiří podle pověsti dokonce odešel z domova a se svou láskou se několik dní skrývali právě v této jeskyni.

d

Byl nalezen otcem, zbit a dívku kupec velice ošklivě urazil. Říká se, že dokonce zneuctil. Po tomto incidentu se právě druhý den děvče vydalo vykonat svůj zoufalý čin.

Po té, co se Jiří dozvěděl o smrti Magdalény, přeťal si zápěstí na témže místě.

Ani kupec neměl snadný osud.

Ve vesnici nebylo člověka, který by jej byť jen pozdravil, natožpak, aby s ním obchodoval. Zemřel na následky souchotin o několik měsíců později.

Lidé na Magdalénu a Jiřího nezapomněli

Kámen má silnou pozitivní energii a jsou tu stále květiny, řetízky, dárečky a drobnosti, které sem nosí zejména dívky s úcty k veliké lásce.

Magdaléna proslula jako ta, která má veliké pochopení pro zamilované, a je-li požádána, udělá maximum proto, aby pomohla naplnění lásky jiné dívky, když už jí nebylo přáno.

My jsme se sem vypravily s dcerou Míšou.

Počasí nám sice nepřálo, ale dlužno říci, že okolí je tak krásné a příjemné, že nám to ani moc nevadilo.

u

Magdaléně jsme daly srdíčko z růženínu.

Kdo bydlíte blízko a máte touhu, kterou chcete dobré Magdaléně sdělit, bude to pro vás jistě pěkná procházka a příjemné odpoledne.

Pozor, občas se stane, že taková žena, jejíž úmysly by se křížily s pocity vytipovaného muže, prostě v případě, že on již cítí lásku k jiné, pak ona adeptka kámen prostě nenajde. Magdaléna ho prý schová. Roztomilé, že?

No, my ho našly. :-)

Reklama