Ve své průhledné formě je dokonce drahokamem vzácným! V jiných formách spíše běžnějším.

Z hlediska fyzických účinků působí blahodárně na mobilitu, buňky, kůži a kostní dřeň, krk, hlasivky a nervový systém. Je mystiky doporučován i jako pomocník po mrtvici - zvláště pak při zasažení řečového a pohybového centra.
5a9e9c6fdd859obrazek.jpg

Z pozice psychických účinků má modrý kyanit sílu nastolovat klid jako důsledek osvobození od citového vydírání, od pokusů některých jedinců, kteří k nám mají majetnický vztah, a taktéž od nutkavého pocitu viny za cokoliv.

5a9e9cfad8b9fobrazek.jpgZ hlediska magických schopností je modrý kyanit také významný nerost, Cassandra Easonová (jak by řekli Indiáni: ta která umí v kamenech číst) o něm ve své knize o drahokamech říká: Vezměte modrý kyanit do ruky a nahlas proneste, po čem touží vaše srdce. Opakujte to do prvního dne v následujícím měsíci. Druhého dne nechte onen kyanit na místě, kde ho nemůže nikdo najít.

Bílá čarodějka Cassandra také doporučuje modrý kyanit použít, pakliže vaše dítě nikdo nezve na žádné oslavy, a ani si s ním nikdo nechce hrát. Tento pozoruhodný drahokam radí doma pokládat do blízkosti oblečení dítěte, které nosí do školy nebo ven, aby se stalo oblíbenější. Podle její moudrosti modrý kyanit dokáže pomoci dítěti se začleněním do kolektivu.

Tento zajímavý nerost nám také podle učení zasvěcenců dokáže pomoci, pokud jsme ztratili směr na cestě životem, nebo jsme ve svém životě udělali mnoho nesprávných věcí.

Pokud chcete sílu kyanitu vyzkoušet, v knize kameny pro lásku a vztahy je toto doporučení: Vezměte malé kyanity a rozložte je na stůl tak, aby vyzařovaly energii od centrálního krystalu do šesti různých směrů. Každou noc se dotkněte jednoho kamene a v duchu si projděte jednu z cest, která začíná u středního krystalu. Nechte přitom spontánně proudit vlastní myšlenky. První den začněte u první řady. Po šesti dnech jeden den počkejte a začněte s tím, zase znovu. Celý tento magický proces opakujte tak dlouho, dokud se neocitnete na správné cestě. Pak už žádnou mřížku z kamenů nebudete potřebovat.

Nerost, o kterém jsme si dnes vyprávěli, modrý kyanit podobně jako černý kyanit neukládá ani neakumuluje špatné energie a vedle citrínu je to jediný drahokam, který nepotřebuje čištění.

Přečtěte si u nás i o těchto magických kamenech:

Uložit

Uložit