Tolik na úvod ze stránek, kde můžete sehnat mnoho magických pomůcek, artefaktů, kamenů a tak vůbec. 

Škoda, že tento nerost je z ranku těch vzácných (dražších), rozhodně bych věděla minimálně o deseti lidech, kteří by ho měli nosit každý den u sebe.
Astrofylit je kamenem, který se mi jako obvykle nabídl sám. Hledala jsem totiž něco úplně jiného. Leč astrofylit se rozhodl, že se stane mým dnešním milým překvapením.


as.jpgFoto: Shutterstock

Mluvíme o krystalu, který nám pomáhá při nalezení smyslu života, je spojován s astrologií a moudrostí hvězd. Kouzelnice a odbornice na minerály Cassandra Eason v knize Kameny pro zdraví a pohodu o astrofylitu říká, že usnadňuje přechod z jedné životní etapy do druhé. Pokud jej podržíte u plamínku svíčky či v záři měsíce, odhalíte světlo na konci tunelu a zanedlouho můžete očekávat nečekanou příležitost nebo životně významné spojení, radí věhlasná čarodějka…

Dnešní vzácný nerost je mystiky doporučen v případě, kdy máte od dětství pocit zodpovědnosti za ostatní, astrofylit svou hvězdnou energií pracuje na tomto tématu a pomáhá vám se takových pocitů zbavit. Pomáhá vám uvěřit, že nemusíte nikoho činit šťastným, abyste mohli jít po vlastní životní cestě a plnit si své touhy…

Dále se o astrofylitu můžeme dozvědět, že pokud jej budeme používat při meditaci, pomůže nám svou tajemnou silou odkrýt náš osud a v čase, kdy budeme s tímto nerostem pracovat, je velice pravděpodobné, že budeme náhodně potkávat ty správné lidi, kteří nám pomohou najít ten pravý směr, který vede k uskutečnění našich netajnějších snů.

Na fyzické rovině je o astrofylitu známé, že dokáže působit při potížích s cholesterolem, reprodukčními orgány, plodností, hormony, PMS, menopauzou, zdravým růstem buněk a při dalších potížích.
as2.jpg
Foto: Shutterstock

Dnešní krystal je určen i pro pomoc při astrálním cestování, slouží i jako meditační pomůcka a coby kamen pro uklidnění, zbavení se úzkostí či podrážděnosti.

Pomocí astrofylitu je možné zbavit se návykového chování, a i přes jeho klidnou a čistou energii je řazen mezi nerosty patřící elementu bouře, což znamená, že je kamenem pro psychickou ochranu, svým vyzařováním pomáhá přinést do duše klid a pokoj. Má moc ochraňovat na mnoha úrovních, tedy i před nočními můrami a zlými sny, jakož i před nemorálními a nepoctivými jedinci.

Zdroj: www.nefertitis.cz, Cassandra Eason: Kameny pro zdraví a pohodu

Reklama