V pátek 1. června dopoledne, tedy na Den dětí, se v Zrcadlové kapli Klementina děly hned dvě akce, které pořádali čeští knihovníci, a jedna plynule přecházela v druhou. Pasování rytířů krásného slova, už zavedená tradice, při které vybraní mladí čtenáři postupují do rytířského stavu a jsou pasování pohádkovými postavami, předcházelo tomu hlavnímu, tedy vyhlášení nejlepší dětské knihovny.

O Kamarádce knihovně už jsme se na Ženě-in zmínili. Je to soutěž, kterou ve spolupráci s firmou 3M Česko vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a jeho Klub dětských knihoven a která byla zahájena koncem loňského léta. Všechny knihovny s dětským oddělením měly možnost přihlásit se a začít bojovat o hlasy dětí. Nakonec jich do soutěže vstoupilo celkem 104. Hlasováním dětských čtenářů z nich vzešlo 11 finalistek. O vítězi pak měla na základě odborných kritérií rozhodnout odborná porota. Nakonec se ale hlasy dětí s hlasy porotců ukázaly být ve shodě, alespoň pokud jde o první místo. Ale o tom až za chvíli.

soutěž - citát: ale pokud nám

Celým dopolednem provázela tajemnice SKIP Zlata Houšková a dařilo se jí bavit jak přítomné děti, tak i dospělé. K pohodě přispěl i Arnošt Goldflam, který se přišel mimo jiné podělit o své vzpomínky na dobu, kdy byl ještě malý chlapec a kdy se čtením teprve pomalu začínal.

Přestože šlo hlavně o to ocenit nejlepší knihovnu, nejdříve byla udělena trochu jiná ocenění. Z těch dětí, které v soutěži hlasovaly a k vysvědčení, které své vybrané knihovně udělily, připojily i nějaký obrázek nebo text, byly vylosovány tři výherkyně. Aneta Václavíková z Kardašovy Řečice, Natálie Ryšánková z Krnova a Michaela Šnajdarová z Uherského Hradiště získaly každá poukaz na nákup knížek. Soudě z malé výstavy, kterou pořadatelé v předsálí Zrcadlové kaple z došlých výtvarně či literárně obohacených vysvědčení vytvořili, popustily děti při hlasování otěže fantazie. Princezny (někdy stěží odlišitelné od knihovnic) střídali piráti. Z oceněné trojice vzešel mimo jiné zajímavý impuls. „Aneta Václavíková, první vylosovaná autorka vysvědčení, inspirovala pořadatele svým komentářem k vysvědčení, který nazvala: Pět důvodů, proč chodit do knihovny. Podobnou anketu zařadíme pravděpodobně jako jedno z hodnoticích kritérií do příštího ročníku soutěže v roce 2008,“ uvedla členka odborné poroty Deirdre MacBean ze společnosti 3M Česko.

Ještě jedno ocenění bylo uděleno, než došlo na hlavní ceny. Zvláštní ocenění za mimořádně obětavou osobní práci s dětmi v obci si totiž vysloužila sympatická knihovnice Marie Davidová z Městské knihovny v Nové Včelnici, městečka nedaleko Jindřichova Hradce.

Jak už bylo uvedeno, porota i děti se v hlasování shodly. První místo a titul Kamarádka knihovna, spolu s finanční odměnou od generálního partnera soutěže v hodnotě 30 tisíc korun, tak jednoznačně získala Městská knihovna Tišnov. Druhé místo obsadila Městská knihovna Sedlčany, obdržela 20 tisíc korun, a na třetím místě skončila Městská knihovna Havířov, získala tak finanční částku 10 tisíc korun. Odborná porota hodnotila to, zda mají knihovny vstřícnou provozní dobu, kvalitní fond knih, časopisů i zvukových dokumentů, moderní a atraktivní prostředí vybavené odpovídající technikou s přístupem k internetu. Sledovalo se, jak spolupracují se školami i jinými partnery v obci, jaké aktivity pro děti a rodiny připravují atd. Jak při předávání cen zdůraznila Zlata Houšková, celá finálová jedenáctka patří k republikové špičce a měla do poslední chvíle naději na vítězství.

Podle MacBean a Houškové se i v průběhu soutěže se potvrdilo, jak důležitou roli v životě dětí, ale jistě i dospělých, hrají knihovny. Mnohé z nich už dávno nejsou pouze tradičními půjčovnami knížek. „Pořádají kulturní akce, výstavy, divadelní a hudební představení, tvořivé dílny, výlety, akce pro kluby maminek, některé vydávají vlastní knihy,“ uvedla Zlata Houšková. „Účastní se celostátních i mezinárodních projektů a podporují dobrý komunitní život obce.“

Za zmínku jistě stojí, že v případě prvních dvou oceněných knihoven tvoří čtenáři více než 65 % dětí ve městě. Možná to s tím čtením u dětí nebude nakonec tak špatné, co myslíte?

Reklama