Výcvikem signálních, asistenčních a terapeutických psů se zabývá občanské sdružení ELVA, sídlící v Lysé nad Labem nedaleko Prahy. O základní informace jsem požádala Andreu Tvrdou, jednatelku sdružení ELVA-HELP. Dodejme ještě, že činnost sdružení je nevýdělečná a dobrovolná a jejím cílem je specifická sociálně-rehabilitační pomoc potřebným.

Jaký je rozdíl mezi psy asistenčními, signálními a terapeutickými psy, pokud jde o využití?

Všichni psí pomocníci jsou v první řadě pro potřebnou osobu psychickou oporou. Asistenční pes například podává pánovi předměty do klína, otvírá dveře, sebere spadlé předměty, třeba mince, pomůže páníkovi sundat si ponožky. Signální pes zase upozorní pána na zvuky, které se ho týkají, může to být pláč dítěte, mobilní telefon či zvonek u dveří. Terapeutický pes působí pozitivně na psychiku, uvolní psychické bloky, ale i spastická místa na končetinách a těle (křeče). Vodicí pes bezpečně provází páníka, vyhýbá se bariérám, označí cíl cesty.
Na rozdíl od předchozích forem musí vodicí pes občas samostatně vyřešit složitou situaci bez pomoci povelů pána.

Komu tito psi vlastně pomáhají?

Asistenční psi pomáhají lidem na vozíku nebo lidem s postižením horních končetin.
Signální pes pomáhá neslyšícím nebo lidem s vadou sluchu. Terapeutický pes pomáhá jedinci nebo skupinám lidí postižených tělesně, mentálně, duševně nebo kombinovaně, ale i lidem, co leží po úraze v nemocnici, dětem v diagnostickém ústavu.
Vodicí pes pomáhá nevidomým lidem a lidem s vadami zraku.
ELVA-HELP cvičí i jiné psí pomocníky, například balanční psy pro lidi s poruchou centra rovnováhy a psy doprovodné, ti jsou vhodné pro lidi s psychologickými handicapy, jako jsou kupříkladu fobie.

Jakou povahu musí mít pes, který se hodí pro výcvik?

Například terapeutický pes musí být extrovert, dobrý vodicí pes pro nevidomé musí být poslušný a zároveň samostatný. Labrador je naší školou nejčastěji používané plemeno ke slepeckému výcviku. Jeho předností je klidná, vyrovnaná a neagresivní povaha, touha být stále v těsné blízkosti člověka, minimální sklon k toulavosti a odbíhání od pána.

Zaujalo mne, že pes by měl zvládnout padesát dovedností. Můžete říci jaké?

Kromě běžných povelů jsou to povely speciální, kupříkladu vodící pes ve vagonu metra na povel "HLEDEJ MÍSTO" najde a jasně pánovi označí volné místo k sezení.

Jak probíhá předávání psa?

Předávání psa nevidomému je nejnáročnější fází výcviku. Důvodů je několik: pes si musí rychle zvyknout na nového pána a musí se naučit reagovat na jinak znějící povely, neotáčet se za cvičitelem. Pro zrakově postiženého je moment předávání ještě náročnější. Na začátku stojí otázky: Budeme si vyhovovat? Říkám správně povely? Neruším psa holí? Existují velké rozdíly u jednotlivých plemen psů, jak rychle se dokáží přizpůsobit novým podmínkám.

Kolik lidí se v občanském sdružení ELVA-HELP výcviku psů věnuje?

Momentálně jsou to čtyři trenéři, nerada bych však vynechala desítky dobrovolníků, kteří se podílejí na pomoci při výchově štěňátek - budoucích psích pomocníků.

Za rozhovor poděkovala

       
Reklama