Pokud rády fotíte a zajímá vás, jak se proměnila umělecká fotografie během uplynulých dvaceti let, určitě zajděte na výstavu Mutující médium do pražského Rudolfina. Během jedné návštěvy se totiž seznámíte s největšími fotografujícími osobnostmi současné české umělecké tvorby a bude to stát za to!

Jirásek

Je v dnešní zdigitalizované době umělecká fotografie pouhým přežitkem? Má ještě fotografické médium co nabídnout, nebo by mělo ustoupit novým uměleckým žánrům? A co se vlastně stalo s fotografií jako uměním za posledních dvacet let? Na tyto i další otázky vám odpoví výstava Mutující médium v galerijních prostorách pražského Rudolfina.

Bromová

Ačkoli samotná výstava probíhá už od desátého února, náš redakční tým se ji záměrně rozhodl navštívit až nyní. Proběhla zde totiž speciální prohlídka komentovaná kurátorem Pavlem Vančátem za účasti několika vystavujících umělců. A věřte, bylo se na co dívat!

Pinkava

Fotografická výstava nebo výstava o fotografii?
Hned úvodem nám Pavel Vančát objasnil svůj záměr nevystavovat průřez dějinami české umělecké fotografie se zastoupením markantní většiny významných českých fotografů. Naopak se snaží nahlédnout na fotografii z pohledu výtvarného umění - z vnějšího úhlu, kterým si drží odstup od fotografie samotné. Jeho cílem bylo odpovědět na otázku: Jak se v rámci daného uměleckého a sociálního prostředí měnilo samo médium fotografie? Nesoustředí se proto na výčet všech žánrů fotografie, ale naopak na výskyt jejích nových originálních směrů.

Vančát

(Pavel Vančát)

Pět sálů, pět sekcí, pět tématických celků
Výstava je přirozeně rozčleněná podle architektonických možností Rudolfina do pěti na sebe navazujících částí s názvy Piktoralisté, Stratégové, Manipulátoři, Nefotografové a Po fotografii. Expozice nenabízí krásné, dokonale exponované fotografie v úhledných rámech, ale četné originální postupy, které se často od samotných principů fotografie významně odlišují. Najdete zde „fotografii“ vytvořenou na domácím scaneru, fotky domalovávané či záměrně rozostřené i různé hrátky s již existujícím fotografickým materiálem (řada koláží, montáží a podobně).
Nevšední je například dílo mladého umělce Daniela Pitína, který fotografii využívá jakou součást koláže s automatickým textem - vybírá si z filmu okamžiky, které ho něčím zaujmou, podle zastaveného obrazu je namaluje a doplní textem, který ho napadne. Ve zde vystavovaném díle s názvem Deníkové záznamy se autor promítá do postavy detektiva ze šedesátých let (doba, kdy ještě nebyl na světě) a píše deník „jeho rukou“. Text je pak skutečně obyčejnou tužkou a nikterak úhledným písmem vepsán mezi obrázky tak, jako by si autor jen dělal mnemotechnické poznámky. Výtvarník sám, jež byl přítomný na komentované prohlídce o svém díle říká: „Zajímá mě paměť - osobní i kolektivní a film je s pamětí neodmyslitelně spjat, jelikož nese znaky své doby.“

Pitín

(Daniel Pitín u své vitríny)

Končí umělecká fotografie?
Poslední výstavní prostora s názvem Po fotografii se zamýšlí nad budoucností fotografického média. Kromě fantastického videa Davida Možného složeného z obrovského množství fotografií propojených počítačovou animací zde najdete také dílo autorské dvojice: Aleksandra Vajd & Hynek Alt s názvem Lighthouse. Jedná se o nekonečnou videosmyčku fotoaparátu fotícího sám sebe. „Jde o zamyšlení nad budoucností umělecké fotografie. Ptáme se, zda už je fotografie skutečně vyhořelým médiem a pracujeme nikoli s fotografií samotnou, ale s prostředky, díky kterým fotka vzniká - cívka filmu, fotoaparát a podobně,“ řekla nám o díle autorská dvojice.

Alt a Vajd

(Aleksandra Vajd a Hynek Alt u jednoho ze svých děl)

Digitalizace, demokratizace obrazových médií, videoart
Jaké je tedy resumé? Končí fotografie jako obrazové medium? Nemyslím. I když se jedná o výstavu spíše komornějšího rázu, jistě vás lehce dokáže přesvědčit, že umělecká fotografie i v současném digitalizovaném světě má stále co nabídnout (vždyť i tolik propagované videoart je s fotografií neodmyslitelně spjato). A pokud nevěříte, zajděte si do prvního května na nábřeží Vltavy do Rudolfina a přesvědčte se samy!

Baladrán

Mutují médium: Fotografie v českém umění 1990-2010
  • termín a místo konání: 10. 2. 2011 až 1. 5. 2011, Rudolfinum, velká galerie
  • vstupné: plné vstupné 120 korun, snížené vstupné 70 korun, školní skupiny 30 korun/osoba
  • kurátor: Pavel Vančát
  • vystavující umělci: Zbyněk Baladrán, Pavel Baňka, Veronika Bromová, Jiří Černický, Milena Dopitová, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Václav Jirásek, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Jiří Kovanda, David Možný, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Ivan Pinkava, Daniel Pitín, Štěpánka Šimlová, Václav Stratil, Antonín Střížek, Jiří Surůvka, Jiří Thýn, Filip Turek, Aleksandra Vajd a Hynek Alt

Zdroje: