Minulý týden zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální studii o domácím násilí páchaném na ženách. Podkladem pro vytvoření zprávy byly rozhovory s 24 tisíci žen v 10 zemích  různých kontinentů (Japonsko, Namibie, Velká Británie, Peru atd.).

Šéf vědeckého týmu politolog a sociolog Theodor Winkler tuto vůbec první vzniklou studii zabývající se domácím násilím uvedl slovy: "Jsme svědky vyvražďování Evy, systematické genocidy tragických rozměrů."

Publikace „Ženy v nebezpečném světě“ uvádí, že mezi obyvateli celé zeměkoule chybí 200 milionů žen, které zmizely cizím zaviněním. Vycházejí z přirozeného ročního nárůstu populace celého světa. O kolik víc žen by dnes mohlo žít, propočítali autoři studie jednoduchým úkonem. Porovnali skutečný počet žen ve světové populaci s tím, kolik by odpovídalo normálnímu poměru danému porodností mužů a žen a přirozeného ročního nárůstu obyvatel Země.

Mezi hlavními příčinami „chybějících“ 200 milionů žen uvedli vědci záměrnou interrupci, kdy se rodiče zbavují nenarozených dívek jenom kvůli jejich pohlaví, ať už jsou důvody ekonomické nebo sociální či součástí kultury země, kde žijí.

Následuje domácí násilí, kdy je v některých zemích naprosto běžné, že žena na sebe přebírá přečiny a prohřešky svých příbuzných – mužů a je zavražděna tzv. pro čest. Ať už rodiny nebo obce. Příčinou těchto vražd bývají také „zákony“, které různé kultury po staletí zachovávají a ženy naprosto diskriminují, takže jsou odsouzeny za něco, co muži „projde“ téměř bez povšimnutí.

Zpráva též uvádí podrobné statistiky týkající se znásilnění, násilí vedoucího k vynuceným sňatkům, prostituce a sexuálního otroctví. Na základě padesáti průzkumů provedených v celém světě autoři studie tvrdí, že nejméně jedna ze tří žen byla ve svém životě bita, přinucena k sexu nebo jinak zneužita. Nejméně 700 tisíc žen je ročně ve světě prodáno k prostituci.

Podle odborníků z WHO je řešení problému násilí na ženách složitější, než se myslí. Je to totiž i záležitost dědičná. "Dítě, které vyrůstá v prostředí, kde k domácímu násilí dochází, má sklony ho přijmout jako standard a pak ho samo také bude praktikovat."

Je třeba změnit kulturní povědomí v případě domácího násilí. Některé ženy jej berou za věc přirozenou. Jiné se bojí své týrání nahlásit, aby nebyly „trestány“ ještě více. Další se obávají zostuzení a odsouzení svého okolí. Jsou země, kde se domácí násilí naprosto toleruje a úřady výkonné moci se jím nezabývají, protože je to soukromá věc.

"Hluboce zakořeněný fenomén násilí na ženách je jedním z největších zločinů lidstva. Nemůžeme před tím zavírat oči a doufat, že prostě zmizí," burcuje Theodor Winkler.

Studie dokládá tíživou situaci žen v mnoha regionech světa pomocí pravidelných zpráv OSN a Světové zdravotnické organizace. Vědci sesbírali také všechny dostupné dokumenty jednotlivých vlád. Vypracovali z nich hodnocení rozsahu domácího násilí v těchto zemích, postoj vládních úřadů a uvedli zákony, které se těchto zločinů týkají. Proto bude publikace distribuována nejen zdravotním odborníkům a světovým organizacím na ochranu lidských práv a svobod, ale také vládám zemí, kde průzkum probíhal.

Dle výzkumu trvajícího přes 3 roky vyplynulo, že celá šestina žen na celém světě trpí domácím násilím. Podle Winklera je násilí na ženách čtvrtou nejčastější příčinou předčasných úmrtí na světě. Hned po nemocech, hladu a válkách.

Takřka vůbec nezpozorována probíhá dnes ve světě genocida těžko představitelných rozměrů. Její obětí jsou ženy. A některé žijí  mezi námi….

 

 

Reklama