Je leden, blíží se čas pololetních vysvědčení a pro žáky devátých tříd také rozhodování, na jakou střední školu nebo učební obor podat svoji přihlášku.

Bohužel stále platí zákon, dle kterého může žák podat přihlášku pouze na jeden vybraný obor a čekat, zda bude mít štěstí a na vybranou školu se dostane, nebo v případě zamítnutí čekat, na jaké škole a v jakém oboru zbude místo.

Co všechno rodiče vycházejících žáků čeká?
Základní škola rozdá žákům brožury se seznamem škol a jimi nabízených oborů a následně většina škol zprostředkuje žákům formou dnů otevřených dveří prohlídky budov, učeben a míst určených k vykonávání praxí. Zástupci středních škol hovoří nejen s žáky, ale i s rodiči a snaží se svoji školu doporučit.

Z jakých škol mohou zájemci vybírat?                                             

Soukromá škola:
Klady                                                   Zápory
Větší pravděpodobnost přijetí                  Placení školného
Individuální přístup k jednotlivci                Možnost úpadku školy s rizikem nevrácení plateb
Mnoho mimoškolních aktivit                

 

Státní škola:
Školné zdarma                                          Větší počet uchazečů
Větší výběr škol                                         Přeplněné třídy 
Zajištěná školní praxe

Dalším rozhodnutím bude, zda střední škola, nebo učební obor.
Vše závisí na prospěchu žáka a jeho hodnocení, které mu vystaví třídní učitel na základní škole.
Protože letos mnoho škol upouští od přijímacích zkoušek, bude právě na školní hodnocení kladen důraz.
V nabídce najdete střední školy s maturitou i bez maturity, učební obory tříleté i dvouleté.
Také obory pro velmi prospěchově slabé žáky a žáky vycházející z nižších ročníků. Školy pamatují i na zdravotně postižené děti nebo jedince s lehčím zdravotním omezením.

Většina škol je připravena i na žáky ze vzdálenějších nebo špatně dostupných měst a obcí a nabízí pro své studenty ubytování na internátech, stravování celodenní  nebo formou obědů.
Některé školy nabízejí možnost získání řidičského průkazu, praxe a semináře v zahraničí, finanční odměny za dobré výsledky ve škole atd.

Pokud už jste si školu vybrali, vypíšete si přihlášku a necháte ji potvrdit pediatrem. Jen malé procento škol na potvrzení netrvá.
Potvrzenou přihlášku odevzdáte zpět do školy a budete se muset obrnit trpělivostí, než vám pošta doručí vyjádření oslovené školy o tom, zda vaše dítě bude přijato k přijímacím zkouškám – nebo dokonce bez přijímacích zkoušek, nebo přijato nebude.

Pokud bude výsledek negativní, nezbude vám nic jiného než pátrat po volném studijním místě v jiném oboru, nebo dokonce na jiné škole. Vaše dítě bude mít možnost další rok zkusit štěstí na vysněné škole znova, nebo se smíří se situací a dokončí školu, kterou studuje.

Kdo vám poradí?
O pomoc při řešení otázek a nejasností s výběrem střední školy vám pomůže výchovný poradce působící na základní škole nebo školený pracovník na příslušném úřadu práce. Nebojte se na cokoli zeptat, požádat o radu či vysvětlení.
V zájmu svého dítěte využijte dnů otevřených dveří a promluvte si se studenty, kteří již na škole studují. Ptejte se na přístup vyučujících, na komunikaci mezi vedením školy a studenty.
Vyslechněte názor vašeho dítěte, a pokud nebude mít z navštívené školy dobrý pocit, nechte mu prostor pro svobodné rozhodnutí.
Přestup ze základní školy na školu střední bude znamenat pro vaše dítě krok do neznáma a určitě ho ovlivní. Jestli kladně nebo záporně, ukáže až čas.

Všem rodičům i jejich dětem přeji šťastnou ruku při výběru školy a žádné nečekané komplikace.

Řešíte právě dilema, na jakou školu své dítě dát? Myslíte si, že všichni žáci mají stejné šance na přijetí, nebo stále vládne protekce? Byli byste ochotni uplácet, aby se vaše dítě na vybranou školu dostalo? Připadá vám škola s maturitou v dnešní době potřebnější než výuční list v řemeslném oboru?

Reklama