Tento týden je opravdu krátký a tak si většina lidí vzala dovolenou i dnes a už jsou na prodlouženém víkendu od pátku. U nás v redakci také vedla u většiny jednodenní dovolená a dnes nás je v práci opravdu málo. Jaké jsou vaše plány na dva volné dny? Připomeňme si také o čem nadcházející svátky jsou.

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

cyril metoděj

Shutterstock.com

Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci v některých zemích. Poprvé byly na tento den na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka stanoveny papežem Piem IX. oslavy tisíciletého výročí příchodu bratří v roce 863. Toto datum, ačkoliv nemá zřejmou souvislost s životem Cyrila a Metoděje ani s cyrilometodějstvím obecně, se od té doby začalo používat v Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a nakonec i na Slovensku. (Zdroj: Wikipedia)

6. 7. Den upálení mistra Jana Husa

jan hus

Peter Probst / Shutterstock.com

6. července 1415 se konalo XV. zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa. Byl přečten průběh procesu a Husovy nauky označeny za heretické. Hus se chtěl znovu hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku. Jan Hus byl obviněn z šíření Viklefových nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho článků, z učení jeho nauky. Husovy knihy bylo nařízeno spálit a Jan Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Byl proveden obřad zbavení kněžského úřadu, zbavení všech duchovenských práv, narušení tonzury, nasazení kacířské čepice. (Zdroj: Wikipedia)

Reklama