Vloni jsem se takhle nechala vtáhnout do děje pohádky Sůl nad zlato. Dialogy byly vtipné, herci přesvědčiví, příběh poutavý, umocněný kouzelným zámeckým prostředím. Dlužno dodat, že i ty děti, které byly zpočátku stydlivé, se ke konci "zdravě otrkaly" a bylo vidět, že příběhem tří princezen, pana krále a vzácné soli, která hraje klíčovou roli, žijí...

Požádala jsem ředitele zámku Sychrov dr. Miloše Kadlece, aby o pohádkách prozradil více.

Pane řediteli, kdy vůbec vznikl nápad hrát pohádky pro děti?

"Nápad se zrodil v roce 2002, tehdy se hrála Popelka. Po ní následovala v roce 2003 pohádka Sůl nad zlato. Koncem října tohoto roku jsme hráli pro děti Pyšnou princeznu. Nyní v listopadu, konkrétně 13. a 14. listopadu, budeme opět opakovat pohádku Popelka. Denně odehrajeme deset představení."

Kdo vlastně pohádky hraje?

"V pohádce hraje šest až osm externích i stálých průvodců. Sami si píší scénář, který vychází ze znalosti interiérů zámku a možností, které dávají. Jedná se již o sehranou partu mladých lidí, kteří si scénář rozešlou e-mailem a večer před akcí se secvičí a vše doladí."

Jaké jsou ohlasy na prohlídky zámku, spojené s pohádkou pro nejmenší?

"Ohlasy jsou výborné. Spojujeme pohádky s malířskou soutěží - děti malují obrázky a pak je posílají na zámek. Z nich pak losujeme zhruba 10 dětí a ty dostávají jako cenu vstupenky zdarma na další akci určenou dětem. Obrázků přijde tak v průměru kolem dvou set." 

Kým jste se nechali inspirovat?

"Nenechali jsme se inspirovat nikým, byl to nápad. Jako jedni z prvních jsme začínali s nočními prohlídkami s programem - vždy šlo o nějaké téma vybrané z pamětní knihy zámku. Jako příklad uvedu "Návštěvu francouzského krále Karla X. na Sychrově", "Zámek v rytmu swingu aneb Za posledních Rohanů"...
Nápad s pohádkou vznikl v rámci jednoho sezení s průvodci, kteří se sami nabídli, že to zkusíme. Pokud vím, na žádném zámku se nic podobného neděje."

Co je cílem pohádek, hraných v zámeckých interiérech?

"Naším hlavním cílem, proč tyto pohádky děláme, je, abychom naučili malé děti odmalička chodit na zámek a aby už v útlém věku získaly kladný vztah k památkám. Klasickým výkladem toho lze docílit jen těžko, proto jsme si vybrali formu pohádky."

Jak velký zájem je o vaše vystoupení? Mají rodiny s dětmi, které přijedou i ze vzdálenějších míst, šanci získat vstupenku?

"Stává se, že je vyprodáno. Proto je dobré objednat se dopředu na určitý čas, aby lidé zbytečně na prohlídku nečekali. Objednat se lze telefonicky. Hraje se deset představení denně. Například v termínu od 28. do 31. října se ještě přidávaly další termíny prohlídek. Doporučujeme proto rezervaci vstupenek na telefonním čísle 482 416 011. Pro upřesnění uvedu, že pohádky se hrají 13. a 14. listopadu 2004 od 9 do 18 hodin."

Na závěr ještě připojuji pár informací o zámku Sychrov:

Historie místa, kde se zámek nalézá, sahá do 15. století. V té době zde byla připomínána tvrz, která byla majetkem české královské komory. Na jejím místě byl v 16. století vystavěn panský kamenný dům a v letech 1690 až 1693 nevelký barokní zámek. Majiteli zámku byli v průběhu jeho existence nejenom Valdštejnové, ale i Rohanové.
Rokem 1820 začíná nejslavnější stopětadvacetiletá éra zámku. Dostal empírovou podobu, na niž pak navázala novogotická přestavba.
Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu a byl předlohou pro vznik řady dnes významných arboret, jako jsou například Průhonice nebo Konopiště. Právě v tomto období bylo dosaženo vzácné harmonie mezi exteriérem zámku, jeho interiéry a parkem.
Přelom dvacátých a třicátých let 20. století zámku přinesl funkcionalistickou úpravu. Po skončení druhé světové války byl zámek konfiskován na základě dekretu č. 12/1945 Sb. a stal se státním majetkem.
Od počátku devadesátých let probíhá na Sychrově rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, tedy ke stavu z druhé poloviny 19. století.

Při prohlídce zámku se můžete rozhodnout pro základní, či rozšířenou prohlídku.

V listopadu je otevírací doba od 10 do 14 hodin.

Dospělí zaplatí za základní prohlídku osmdesát korun, za rozšířenou o dvacet korun víc. Děti mají v obou případech poloviční taxu.

A ještě cenná informace pro vdavekchtivé ženy a jejich partnery: na zámku Sychrov se pořádají i svatební obřady. Od roku 1966, kdy se začalo na Sychrově oddávat, do konce roku 2000 zde bylo uzavřeno již 15 043 manželství.  

 
Reklama