Dostala se nám do rukou pozvánka na pravidelná setkání rodičů a dětí v Městské knihovně v Praze na Smíchově.

„Jde o společná setkání nad knížkami, s nimiž se děti od nejútlejšího věku seznamují pomocí pohybových aktivit, dramatizace textu a hudebních či rytmických hrátek,“ sdělil nám Míla Linc z knihovny Smíchov. „Nechybí tu písničky, říkadla, ale ani masky a převleky. Vybrané pohádky jsou napůl vyprávěné a napůl hrané jako divadélko – a po celou dobu děti vstupují do příběhu a podílejí se na jeho dalším odvíjení.“

Jak jsme se dozvěděli, děti se i pohybově vyřádí: „Procvičují tělíčko (hopsání, tancování, protahování a jiné pohybové aktivity),“ ale nejen to, samozřejmě dojde i na hlavičku a procvičování dalších užitečných věcí. „Procvičují rozum (hádanky a říkadla), ale setkají se též s dotykovými nebo čichovými vjemy. Na závěr každého setkání je připravena výtvarná dílnička, kde děti mohou ztvárnit, co v předchozích chvilkách zažily.“

Milé maminky, milí tatínkové,

budeme se na Vás těšit v co nejhojnějším počtu a doufáme, že chladný blátivý podzim příliš mnoho bacilů šířit nebude.
Těšíme se na setkání vždy v pátek 17. 10. nebo 24. 10. od desíti hodin.

Prosíme, přihlaste se buď osobně, telefonicky nebo na tomto emailu - a pokud náhodou onemocníte, i toto nám prosím sdělte, aby se dostalo na případné další zájemce.

Za knihovnu Smíchov
Míla Linc

Více informací ZDE!

Kam chodíte s dětmi?

Reklama