Před dvanácti tisíci lety se Niagarské vodopády nacházely o 11 kilometrů dále po proudu. Až do padesátých let minulého století  vodopády erodovaly přibližně o 2 metry ročně.
Od té doby se stal průtok rovnoměrnější díky zařízením na převod vody, a eroze vodopádů se tak zpomalila.
Mezi tato zařízení patří elektrárna Sir Adam Beck #2, vybudovaná v roce 1954 na kanadském břehu řeky Niagary, elektrárna Robert Moses Niagara, vybudovaná v roce 1961 na americké straně, a Mezinárodní kontrolní stanice z let 1954-1963.

Voda přitéká k vodopádům ze čtyř Velkých jezer a od vodopádů odtéká řekou Niagarou do pátého jezera, Ontario.
Odtud pak voda putuje řekou svatého Vavřince až do Atlantického oceánu.

Původně vodopády protékalo 6 060 kubických metrů vody, což je v přepočtu také 2,09 biliónů litrů za hodinu. Nyní je asi polovina tohoto množství odváděna k výrobě energie pro Kanadu a Spojené Státy. Niagarské vodopády jsou tímto největším světovým výrobcem elektrické energie.

Niagarské vodopády jsou jedním z nejpopulárnějších cílů svatebních cest.
Od roku 1962 je u Niagarských vodopádů orientační bodem věž Minolta Tower Centre. Ve věži naleznete butiky, na věži pak můžete z vyhlídkové plošiny nebo z restaurace ve výšce 160 metrů obdivovat jeden z největších přírodních divů světa.

Další vyhlídková věž, Skylon Tower, se nad vodopády tyčí do výšky 236 metrů a z její vyhlídkové plošiny dohlédnete za jasného dne do vzdálenosti až 129 km.
Restaurace Skylonu je otáčivá a dostanete se k ní prosklenými výtahy, jezdícími po vnější straně věže.

Kanadský vodopád zvaný Podkova
Kanadský vodopad je vysoký přibližně 52 metrů.
Šířka jeho přepadové hrany je odhadnuta na nějakých 675 metrů.
Řeka těsně pod vodopádem je hlubší než výška vodopádů sama.
Hloubka řeky je odhadována na nějakych 56 metrů.
Průtok vody přes přepadovou hranu je odhadován na více než 168 000 kubických metrů. Zelená barva vodopádu je dána právě tímto obrovským množstvím vody. 
Kanadský vodopád, mající tvar podkovy, byl poprve popsán  v roce 1721.

Americký vodopád
Americký vodopád je se svojí výškou 56 metrů o něco málo vyšší než kanadský.
Jeho přepadová hrana je široká 330 metrů.
Při nočním osvětlení, ozářeny různobarevnými světly, vypadají vodopády velice okázale. V průběhu minulého století eroze dramaticky změnila vzhled vodopádů.
Podklad řeky tvoří jílovitá břidlice a vápenec. Nepřetržitý proud vody během let způsobil oddělování ohromných bloků ze dna, které padaly a hromadily se u základů vodopádů. Geologové předpovídají, že se Americké vodopády časem přemění na kaskádu peřejí. Odklon vody nad vodopády zpomalil rychlost a sílu eroze.
Americkými vodopády proteče přibližně 284 000 litrů vody za vteřinu, což odpovídá pouze 10 % celkového průtoku Niagary.
Doposud se nikdo neodvážil přemoci Americké vodopády v sudu.
Všechny krkolomné činnosti se vždy soustředily na kanadské Podkově, protože má širší tok a pod vodopádem méně balvanů.

Projížďka parníkem Maid of the Mist  je jedna z nejstarších severoamerických turistických atrakcí a jeho dějiny se skví příběhy odvážných záchranářských akcí a královských návštěv. Parník Maid of the Mist s vámi propluje přímo před Americkým vodopádem. V předklonu, zabaleni do modré pláštěnky, cítíte mlhu, kterou vám vítr vhání do tváří, slyšíte hukot vody, cítíte její ohromnou sílu, která vás tu všude obklopuje.

http://www.maidofthemist.com/    

   
Reklama