5e4549969b46fobrazek.png
Nechat školáka, aby o svém dalším vzdělání rozhodl sám, nebo mu budoucnost svědomitě nalajnovat? Jednoznačně správná odpověď na tuto otázku asi neexistuje. Odvíjí se mimo jiné od mentální vyspělosti vašeho potomka. Co vše tedy brát před finálním podáním přihlášky v potaz?

Doručit přihlášky ředitelům vybraných středních škol (s výjimkou těch uměleckých s talentovou zkouškou) musíte nejpozději do 1. března 2020.

Co ho baví?

Pokud je váš syn doslova srostlý s počítačem nebo vaše dcera tráví všechen svůj volný čas v kuchyni, máte asi o jejich budoucím povolání o něco jasněji. Pokud není zájem dítěte vyhraněný, je to složitější. Vždy byste se ale o výběru střední školy měli rozhodovat společně, po vzájemné dohodě. Ta v ideálním případě vykrystalizuje ze školákových zájmů a vašich zkušeností.

Zvládne to?

Jste to vy, kdo zná své dítě nejlépe. Vy se s ním denně učíte, takže dobře víte, kde jsou jeho slabé a silné stránky, jak náročné je pro ně učivo, v kterých předmětech dominuje a naopak. Proto buďte nohama na zemi a nechtějte po něm nemožné. Lepší aby bylo motivované ucházejícími známkami na škole, která ho baví, než se trápit učivem nad jeho studijní možnosti. Občas i do té doby premianty nemile překvapí vysoké nároky na studium zvolené střední školy.

  • Pokud váháte, poraďte se i s jeho současnými učiteli.

Má budoucí povolání perspektivu?

Kdysi se říkalo, že řemeslo má zlaté dno, a něco na tom je. Šikovný řemeslník si dnes nezřídka vydělá víc peněz, než začínající lékař. Zkuste si zjistit, jakých profesí se na pracovním trhu nedostává a naopak – z kterých povolání se nejčastěji rekrutují nezaměstnaní. Věděla jste, že se najdou absolventi vysokých škol, kteří si následně dodělávají rekvalifikaci, nebo rovnou výuční list?

Je škola kvalitní?

Na burze škol se ta vámi vybraná jevila jako vzdělávací zařízení snů. Je tomu tak ale i ve skutečnosti? A jaké má vybavení? To vám může napovědět návštěva dnu otevřených dveří, které na některých školách ještě stihnete. Můžete ale také zkusit kontaktovat současné i bývalé studenty nebo jejich rodiče. A obrázek o škole si uděláte také z inspekčních zpráv České školní inspekce, které jsou k dispozici na jejích webových stránkách. 

Na škodu není ani zjistit si, jaké je uplatnění absolventů té které školy v praxi.

Kde se škola nachází?

Pokud v místě vašeho bydliště, není co řešit. Jenže co když bude muset student několik hodin denně strávit dojížděním? A bude mít dopravní spoj? Nebo ho necháte bydlet třeba na internátu? I to jsou podstatné otázky.

Utáhnete to finančně?

Školné, nákladné školní pomůcky, dojíždění, ubytování, strava a další nezbytné výdaje. To všechno může vyjít na pořádně tučnou částku. Proto při výběru školy zohledněte i vaše finanční možnosti versus náklady na studium.

Dostane se?

Možná je na vámi vybranou školu pořádný nával, a tedy nízká šance na přijetí. Pokud o ni ale váš deváťák skutečně stojí, určitě se vyplatí zkusit štěstí. Dostat se na méně lákavou školu, kde jsou vděčni za každého studenta, může i ve druhém kole přijímacího řízení.

Může se hodit

Čtěte také:

Reklama