Jde o online přenos lékařských informací pomocí videa, chatu nebo třeba prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu, kdy se pacient spojí se svým lékařem a konzultuje s ním svůj zdravotní stav. Nejde tedy o pouhou internetovou poradnu, ale o kvalifikovanou lékařskou péči. Významným průkopníkem telemedicíny v ČR je zdravotnická skupina EUC. Již přes rok poskytuje pacientům vyšetření na dálku.

obrazek.png

Tento způsob lékařské praxe zaujímá významnou roli i v období, kdy je návštěva lékaře nedostupná či komplikovaná. „Ve světě přitom nejde o žádnou novinku – tento koncept je populární zejména ve Skandinávii, kde funguje už víc než dvacet let. U nás celou problematiku urychlila pandemie covid-19, a tak v oblasti telemedicíny nastal významný posun. Lékařské vyšetření na dálku dává pacientům možnost být optimálně léčen a diagnostikován nejen v době pandemie,“ říká prof. Miloš Táborský, vedoucí Národního telemedicínského centra. Jeho slova potvrzují i údaje zdravotnické skupiny EUC o počtu konzultací, kterou její telemedicínská služba Lékař online 24/7 poskytuje – zatímco na začátku to bylo kolem dvaceti konzultací měsíčně, v současné době je jich zhruba tisíc.

Zrádná samodiagnostika

V současné době lidé často hledají odpovědi na své zdravotní problémy přes internet. Mnozí se rovněž během pandemie z obavy před nákazou bojí chodit k lékaři a raději se uchylují k samodiagnostice, právě na základě takto načtených informací. Podle průzkumu agentury Ipsos1 třetina respondentů vyhledávajících informace o zdraví na internetu dokonce uvedla, že si poté jde koupit léky bez jakékoliv konzultace s lékařem. Tento přístup je ale velmi riskantní a důsledky laické samoléčby bez porady s lékařem mohou být fatální. V internetových poradnách není navíc pacient ověřen a jednoznačně identifikován. „Informace z internetu či běžných online poraden rozhodně nelze stavět na roveň vyšetření lékařem na dálku, protože neberou v potaz individuální zdravotní stav a potřeby pacienta, a jsou tak zcela vytržené z kontextu,“ upozorňuje na rizika MUDr. Petra Bomberová Kánská, vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7, a varuje: „Nebezpečím mohou být i nevhodné nebo kontraindikované kombinace léků či doplňků stravy. Nedostatečná či nevhodně zvolená léčba pak může vést k vážným zdravotním komplikacím.“

Vyšetření na dálku vyřeší 7 z 10 případů

Průkopníkem kvalifikované lékařské distanční péče je v ČR zdravotnická skupina EUC. Ta na jaře loňského roku spustila provoz služby Lékař online 24/7. Podle dosavadních zkušeností lékařů lze díky této službě na dálku vyřešit 7 z 10 případů, které obvykle vyžadují návštěvu ordinace praktického lékaře – od různých typů bolestí přes alergie až po kožní problémy. Služba přináší řadu výhod jak pacientům, tak lékařům. Především dokáže ušetřit čas a náklady za cestování do ordinace. Velkou výhodou je i časová dostupnost – Lékař online 24/7 je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, odkudkoli – tedy i ze zahraničí.

Další z předností služby je naprosto diskrétní a důvěryhodné zacházení se zdravotní dokumentací i osobními údaji pacienta. Ty jsou maximálně zabezpečeny, není tedy důvod obávat se úniku citlivých údajů. Pro komunikaci s Lékařem online 24/7 slouží pokročilá platforma Doctrin, která veškerá data po odeslání šifruje.

Telemedicína v praxi

A jak přesně Lékař online 24/7 funguje? K využití služby stačí pacientům počítač, tablet nebo chytrý telefon připojený na internet. „Před spojením s lékařem pacient vyplní registraci a jednoduchý strukturovaný dotazník, kde uvede údaje o svém zdravotním stavu. Lékař jej poté do 30 minut kontaktuje a formou chatu nebo videohovoru pak proběhne samotné vyšetření, kde pacienti konzultují své potíže,“ vysvětluje MUDr. Petra Bomberová Kánská.

Nejedná se tedy o žádnou internetovou poradnu, před nimiž varuje i prof. Miloš Táborský: „V ČR je řada predátorů, kteří se snaží budit dojem telemedicíny, nicméně jsou pouhou consierge službou za peníze a pacientovi nic nepřinášejí.“

V případě služby Lékař online 24/7 se jedná o certifikované a oprávněné lékařské vyšetření, navíc se silným zázemím kamenných klinik. Lékař pracuje se zdravotní dokumentací pacienta a po vyšetření vystaví lékařskou zprávu, o kterou se lze opírat při následné péči. V rámci vyšetření lékař navrhne pacientovi vhodný postup léčby, případně vystaví e-recept nebo doporučí odborné vyšetření, pokud je třeba.

„U služby Lékař online 24/7 je rovněž zajištěna návaznost na další služby zdravotnické skupiny EUC, mezi něž patří i síť 25 klinik, 23 lékáren, lékárenský e-shop nebo laboratorní služby napříč Českou republikou,“ dodává Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, a doplňuje: „Lékař z Lékaře online 24/7 má také možnost, v případě potřeby, zdravotní problém pacienta konzultovat s dalšími kolegy ve službě.“

Budoucnost telemedicíny

Systém konzultací s lékařem na dálku nebo domácí monitoring především snižují frekvenci návštěv v ambulancích lékařů. „Pro chronicky nemocné nebo například imobilní pacienty zase přináší tu výhodu, že jejich zdravotní stav je monitorován v bezpečí jejich domácího prostředí,“ říká MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka zdravotního úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, jež svým pojištěncům na některé telemedicínské služby přispívá.

Telemedicína má velký potenciál a v budoucnu by takto mohlo probíhat až kolem třetiny veškerých medicínských kontaktů2. Technologický vývoj navíc dává tušit, že zásadním aspektem telemedicíny budou právě chytrá zařízení a algoritmy fungující na principu umělé inteligence, čímž dojde k dalšímu zkvalitnění distanční lékařské péče i časovým úsporám na straně lékaře i pacienta. „Zároveň bude možné obsloužit násobně více pacientů, výrazně účinněji léčit chronické nemoci, a zvýšit tak kvalitu života pacientů,“ dodává prof. Miloš Táborský.

Lékař online 24/7:
je služba distanční medicínské péče, kterou nabízí EUC. Pacient může své zdravotní problémy řešit s lékařem okamžitě, prostřednictvím chatu nebo videohovoru přes mobil či počítač, odkudkoli, kde je připojení k internetu. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pacient předem online vyplní inteligentní dotazník s anamnézou. Lékař poté reaguje do 30 minut, vyšetření trvá obvykle 6-10 minut a je naprosto diskrétní a bezpečné. Zkušenosti lékařů ze služby Lékař online 24/7 ukazují, že 7 z 10 případů vyřeší online. Pokud lékař nedokáže vyřešit problém online, může doporučit i osobní návštěvu, objednat pacienta k dalším vyšetřením, vystavit e-recept nebo žádanku na vyšetření covid-19. Během vyšetření totiž lékař vytváří zdravotnickou dokumentaci, o niž se lze opírat při následné péči – pacientovi je vystavena lékařská zpráva, kterou může následně předat například svému praktikovi.
616eac0638241obrazek.png

Více na EUC.CZ

[1] Online průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v období od 14. do 19. 4. 2021 na vzorku 2100 respondentů z ČR ve věkové kategorii 25–65 let.

[2] Zdroj: https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/telehealth-a-quarter-trillion-dollar-post-covid-19-reality

Reklama