Pro zápisy dětí do prvních tříd platí, že co škola, to originální pojetí. Přesto jsou meze stanovené zákonem, za které základky nemohou jít. Jak tedy specifikuje tuto v životě dítěte zásadní událost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy?
kido.jpg

Zápisy do prvních tříd se skládají ze dvou částí. První z nich je ta formální. Při ní hraje hlavní roli rodič dítěte, respektive jeho zákonný zástupce. Ten písemně požádá (pokud to již neučinil elektronickou formou) o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a vyřídí všechny formality.

Pro nastávajícího školáka je důležitá takzvaná „motivační část“. „Jejím cílem je motivovat dítě pro školní docházku a představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat,“ nastiňuje ministerstvo. Učitelky při ní nenásilnou formou orientačně zjišťují, nakolik je dítě připravené pro školní docházku. Pomocí rozhovoru, hry nebo dalších cílených aktivit zhodnotí konkrétní dovednosti, které se budou školáčkovi od září hodit.

Jak náročné budou rozhovory a další aktivity?

  • Vyhláška o základním vzdělávání stanovuje, že rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem může trvat nejvýše 20 minut. To je totiž maximální doba, po kterou je dítě v tomto věku schopno soustředit se.
  • Pokud škola připraví další aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobnými herním činnostem, může být tato doba nejvýše 60 minut.

Jakožto zákonný zástupce dítěte můžete být přítomni u všech součástí zápisu.

Rozhodně ale při zápisu nejde o diagnostické testování. K tomu jsou oprávněna pouze školská poradenská zařízení, odborní lékaři a kliničtí psychologové. Stejně tak nemůže mít výsledek motivační části zápisu vliv na přijetí či nepřijetí žadatele ke školní docházce. A navíc, pokud nechcete, nemusí předškolák zápis či pohovory vůbec absolvovat. Absolvování motivační části totiž není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Nicméně odborníci se shodují, že je tato první návštěva školy pro děti velice prospěšná.

Pokud vás zajímá, jak bude vypadat zápis do první třídy konkrétně ve vámi vybrané škole, podívejte se na její internetové stránky. Školy totiž mají povinnost předem zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu. Ty obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

Může se stát, že bude vaše dítě v daný termín zrovna nemocné. V takovém případě se domluvte s vedením základní školy na možnosti náhradního termínu zápisu, většina škol vám vyjde vstříc.

Čtěte také:

Uložit