Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v domě bohaté rodiny.
Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty.
Místo toho byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali
na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji.

Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: "Věci nejsou
takové, jakými se zdají být."

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného,ale pohostinného farmáře
a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé podělili
o trochu jídla co měli, řekli andělům, aby spali v jejich posteli,
kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v
slzách.....

Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny,
ležela mrtva ve chlévě.
Mladší anděl se ptal staršího, jak se to
mohlo stát? První muž měl všechno a tys mu pomohl, vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim
zemřela kráva. Proč??

"Věci nejsou takové, jakými se zdají," odpověděl starší anděl.
"Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře
ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chamtivostí a
neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl
najít.

Když jsme další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl
smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní krávu. Věci nejsou takové,
jakými
se zdají."

Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru,
potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj
prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí do
našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi přáteli a
zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich srdcích nádherné stopy - a my
nezůstaneme nikdy zcela stejní, protože dobří přátelé nás proměňují!

Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek, přítomnost je dar.
Život je neobyčejný a chuť každého momentu neopakovatelná!

Děkujeme čtenářce "Radechovska" !!!

Reklama