Na základě zákona, platného od letošního ledna, podle kterého lze ze společného obydlí na deset dnů vykázat domácího násilníka, bylo ke 14. únoru 2007 vykázáno celkem 122 lidí (z toho 121 mužů a jedna žena). Vyplývá to z údajů Bílého kruhu bezpečí, který práci intervenčních center monitoruje spolu s agenturou STEM.
 
První vykázání bylo realizováno hned 1. ledna 2007, a to 2 hodiny po půlnoci. Nejvíce vykázání proběhlo v krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a Ústeckém – celkem 68 osob (z toho nejvíce na Bruntálsku a v Karviné). Největší počet vykázaných doposud pochází ze vztahu manželského, následně 33 % ze vztahu druh a družka a v 17 % případů se jedná o tzv. transgenerační násilí (v rodině, například vnuk versus babička). Jedna čtvrtina ohrožených osob neprojevila zájem o pomoc intervenčních center. Ze 121 vykázaných mužů bylo několik podnikatelů vykázáno i z místa podnikání. Mezi vykázanými byli i vysokoškoláci. Určitou roli hrál také alkohol. Jedna třetina obětí podala předběžné opatření na prodloužení lhůty vykázání, v 70 % jim bylo vyhověno.

Co se týče přímo Prahy, ke 14. únoru 2007 bylo vykázáno deset lidí. V sedmi případech se jednalo o manžele, jež ubližovali svým ženám, v jednom o druha, v jednom o syna z domu rodičů a v jednom o ženu-matku, jež týrala svou babičku (to je zatím ona jediná žena v republice). Z uvedených 10 případů byly 7x svědkem děti. Oběti většinou kontaktovaly policii telefonicky. Stalo se, že za den proběhla i tři vykázání. Pražské intervenční centrum, provozované Městským centrem sociálních služeb a prevence Praha, poskytlo deseti obětem domácího násilí k danému datu 15x konzultaci, 2x ženám s dětmi umístění na krizový pobyt, 15x právní pomoc, 55x sociální pomoc a 6x psychologickou pomoc.


Zdroj: Tisková a informační agentura Gita, www.ta-gita.cz

Soutěž:

 

 

Reklama