V dubnu 2014 to budou dva roky od zavedení hrazeného očkování proti rakovině děložního čípku pro 13leté dívky. Cervarix je plně hrazená vakcína, která u dívek, jež se s HPV dosud nesetkaly, snižuje riziko rozvoje nejtěžších předrakovinových poškození (CIN 3+), které jsou posledním předstupněm před rakovinou děložního čípku, až o 93 % bez ohledu na HPV typ, který poškození vyvolal.# Studie ukazují, že vakcínu je možné 9–14letým dívkám podat ve 2 dávkách. Od konce března tohoto roku mohou být dívky v tomto věku nově očkovány pouze dvěma dávkami vakcíny Cervarix.

Rakovina děložního čípku představuje v České republice stále velký problém. S touto diagnózou u nás žije okolo 18 000 žen, 1 000 jich každým rokem nově onemocní a 400 na nemoc umírá. Lékaři ročně provedou chirurgické ošetření asi 12 000 děložních čípků v souvislosti s jeho poškozením HPV infekcí.

Proč očkují 13leté dívky právě pediatři?

I přes vysoký výskyt onemocnění chodí pravidelně na gynekologické vyšetření asi jen polovina českých žen ve věku 25 - 59 let. Naproti tomu na pravidelné pediatrické prohlídky se dostaví téměř 100 % všech 13letých dívek. Pediatři tak mají lepší příležitost očkovat mladé dívky než gynekologové v pozdějším věku. V nižším věku bývá odpověď imunitního systému na očkování lepší než při očkování v dospělosti. 914leté dívky, které jsou očkovány HPV vakcínou, si vytvářejí až 2x vyšší hladiny protilátek ve srovnání s 1525letými ženami.

Pro ochranu 9–14letých dívek před HPV viry NOVĚ stačí 2 dávky vakcíny Cervarix

Výsledky studií nově prokázaly, že 2 dávky vakcíny Cervarix podané 914letým dívkám navozují prakticky stejnou imunitní odpověď jako 3 dávky vakcíny Cervarix podané dívkám a ženám starším, a to nejen v množství, ale i v kvalitě po očkování vytvořených protilátek.

9–14 let 2 dávky v 0, 6 měsíci
od 15 let 3 dávky v 0, 1, 6 měsíci

Na základě těchto studií bylo v prosinci 2013 Evropskou lékovou agenturou schváleno, že je možné 914leté dívky očkovat vakcínou Cervarix ve 2 dávkách. První dávka se aplikuje ve zvoleném termínu, druhá pak za 6 měsíců po první. Je schválena i flexibilitav podání 2. dávky, kdy lze vakcínu aplikovat mezi 5. až 7. měsícem po první.

Co může dvoudávkové schéma přinést rodičům a jejich dcerám

 • Snížení počtu návštěv v ordinaci praktického lékaře
 • Snížení počtu vpichů (vakcína se aplikuje formou injekce do svalu v horní části paže)
 • Zmírnění obav dívek z očkování
 • O jeden termín aplikace další dávky k zapamatování méně
 • Možné zvýšení počtu dívek, které dokončí celé vakcinační schéma – dle odhadů zdravotních pojišťoven cca 20 % dívek 3dávkové očkovací schéma nedokončí
 • Očkování dívek, jejichž rodiče z nějakého důvodu s vakcinací proti onkologickému onemocnění váhají

Vývoj proočkovanosti 13letých dívek

Proočkovanost proti rakovině děložního čípku se u dívek a žen do 25 let věku v ČR na začátku roku 2012 pohybovala okolo 30 %. V dubnu 2012 pak bylo zavedeno toto očkování jako tzv. dobrovolné, hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 13leté dívky. Zavedení hrazeného očkování se pozitivně projevilo na proočkovanosti, která se u 13letých dívek v roce 2012 zvýšila na 82 %.

Cervarix

V roce 2013 se proočkovanost 13letých dívek snížila asi na 75 %. Zavedení dvoudávkového schématu v této věkové skupině dívek by mohlo pomoci opětovnému zvýšení proočkovanosti popluace nad 80 %, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

O rakovině děložního čípku a vakcíně Cervarix

Rakovinu děložního čípku způsobují lidské papillomaviry, neboli HPV. Ty se přenáší sexuálním kontaktem, a to nejen pohlavním stykem, ale také nekoitálními praktikami, tedy kontaktem s kůží nakaženého partnera v genitální oblasti.Rakovina děložního čípku se obvykle rozvíjí několik let. Nejprve mluvíme o tzv. přednádorových poškozeních děložního čípku, které se liší podle stupně závažnosti (CIN 1 – nejlehčí, CIN 3 – nejtěžší).

Přednádorová poškození vyššího stupně se mohou léčit pomocí ambulantního chirurgického zákroku, tzv. konizací děložního čípku. U nás tento zákrok každoročně absolvuje zhruba 12 tisíc žen.

U dívek, které se s HPV viry ještě nesetkaly (HPV naivní dívky), prokázala vakcína Cervarix schopnost snížit riziko vzniku nejtěžších předrakovinných poškození děložního čípku (CIN 3+) o 93 % bez ohledu na HPV typ. U těchto dívek očkovaných Cervarixem byl v klinických studiích zaznamenán pokles chirurgických zákroků (konizací) na čípku o 70 %.#

# Podobně jako je tomu u jiných vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince. Cervarix nemá efekt na již aktivní HPV infekci nebo klinicky přítomné onemocnění. Pravidelné preventivní vyšetření děložního čípku (tzv. skrínink) zůstává proto velmi důležité. V běžné klinické praxi vakcína nemusí garantovat výsledky z klinických studií.

Očkování vakcínou Cervarix je obecně dobře snášeno. Nejčastější nežádoucí účinky po očkování mohou být např. lokální reakce v místě vpichu – zarudnutí, otok, bolestivost, dále bolest svalů, bolest hlavy, únava. Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout během očkování závratě.

Predikce incidence nových případů onemocnění rakovinou děložního čípku v jednotlivých krajích za rok 2013

Hl. m. Praha 137
Středočeský kraj 107
Jihočeský kraj 57
Plzeňský kraj 58
Karlovarský kraj 42
Ústecký kraj 113
Liberecký kraj 42
Královéhradecký kraj 56
Pardubický kraj 53
Kraj Vysočina 38
Jihomoravský kraj 112
Olomoucký kraj 51
Zlínský kraj 54
Moravskoslezský kraj 123
Česká republika 1043

Zdroje informací:

 • SPC vakcíny Cervarix. 18. 12. 2013.
 • Masarykův onkologický ústav. Modrá kniha České onkologické společnosti. 17. vydání. 1. 8. 2013.
 • Tjalma W, et al. Int.J.Cancer: 132, 854 – 867 (2013).
 • Beran J, Havlík J, Vonka V. Očkování. Minulost, přítomnost, budoucnost. 1. vydání, Galén 2005.
 • Cegedim. Medibus PED - Očkování proti HPV infekci. N = 100. 2013.

Léčivý přípravek Cervarix - vakcína proti lidskému papillomaviru (typy 16, 18) určená k prevenci přednádorových genitálních (cervikálních, vulválních a vaginálních) změn a rakoviny děložního čípku, které jsou vyvolané určitými onkogenními HPV typy – je vázán na lékařský předpis a není s výjimkou úhrady pro 13leté dívky dle novely zákona č. 48/1997 Sb. hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Před aplikací vakcíny se, prosím, seznamte pečlivě s příbalovou informací dostupnou i na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GSK s.r.o.., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.

O vhodnosti očkování se poraďte se svým lékařem či dětským lékařem Vaší dcery.

Reklama